آب برج خنک کننده

آب برج خنک کننده

کیفیت آب برج خنک کننده مجتمع ها نقش مهمي در فرآيند سیستم های برج خنک کننده داشته. در مدارعمليات بودن و كارايي مناسب آنها، موجب افزايش ميزان توليد و كيفيت محصول و كاهش هزينه هاي اضافي مي شود. بررسي فرآيند مجتمع نشان
مي دهد كه به ازاي هر 1درجه سانتيگراد افزايش دماي گاز و مايعات خروجي از برجها نسبت به مقدار طراحي آن(41درجه سانتيگراد)، به علت وضعيت نامطلوب، حدود 200بشكه از محصول توليدي مجتمع كاستهمي شود.  بويژه در فصول گرم سال در صورت در مدار عمليات نبودن برج يا كاهش بازده و كارايي آن، دماي سيالات خروجي به شدت افزايش يافته و حدود 1000تا 1500بشكه از محصول توليدي كاهش مي يابد.كه با توجه به قيمت هر بشكه نفتا حدود 70دلار اين ميزان كاهش توليد از نظر اقتصادي بسيار قابل ملاحظه مي باشد.

بر اين اساس نگهداري و پايش کیفیت آب برج خنک کننده بسيار ضروري مي باشد. تزريق مواد شيميايي مناسب با توجه به ماهيت آب خوراك و آب جبراني، يكي از روشهاي موثر جلوگيري از بروز مشكلات  اساسي برجهاي خنك كننده از قبيل خوردگي، تشكيل رسوب و جلبك بوده كه موجب افزايش بازده برج خنك كننده و كاهش هزينه هاي تعميراتي آن مي شود. 

 

اجزاي اصلي يك برج خنك كننده شامل چهارچوب و بدنه برج ، پكينگ ها ،(Fill) حوضچه آب سرد ، فن ها و تيغه هاي قطره گير  Drift Eliminator مي باشد. برجهاي خنك كننده معمولا به صـورت فلـزي، فـايبرگلاس و بتني ساخته مي شوند. براي افزايش تبادل حرارتي بين جريان آب و هوا در داخل برج از پكينگ ها استفاده مي شود. كه با افزايش سطح تماس جريان آب با هوا و همچنين كاهش سرعت جريان آب، در خنك سازي آن نقـش مـؤثري دارند. پكينگ ها بـه صـورت شـبكه اي بـوده و در دو نـوع غشـايي Film Packing و تراوشـي Splash در بـرج خنك كننده مورد استفاده قرار مي گيرند.

فن ها نقش مؤثري در خنك سازي داشته و از نوع فن محوري يا فن گريز از مركز مي باشند. تيغه هاي قطره گير براي جلوگيري از پخش ذرات آب و ممانعت از خروج آنها به محيط بيرون از برج خنك كننده به كار مي روند.

 

مشكلات برجهاي خنك كننده :

عمده ترين مشكلات بوجود آمده براي يك برج خنك كن شامل خوردگي قطعات داخل برج ، رشـد جلبكهـا و باكتري هاي بيولوژيكي و تشكيل رسوب در قسمتهاي مختلف بـرج مـي باشـد. از آنجائيكـه آب موجـود در فرآينـد خنك سازي در مدار برج خنك كننده در گردش مي باشد، به علت تبخير تدريجي آب، غلظـت مـواد معـدني در آن افزايش مي يابد. اگر غلظت مواد معدني در برج افزايش يابد، امكان تجمع رسوب و خوردگي افزايش مي يابد. سطوح انتقال حرارت گرم ترين نقطه اي است كه آب خنك كننده به آنها مي رسد. حلاليت كربنات كلسيم در آب بـا دمـا، رابطه معكوس دارد. در نتيجه در سطوح انتقال حرارت، امكان تشكيل رسـوبات كربنـات كلسـيم افـزايش مـي يابـد.


انباشته شدن لايه هاي رسوبات، انتقال حرارت را كاهش داده و علاوه بر آن موجب افزايش تنش حرارتي و خـوردگي شده و عمر مبدل حرارتي را كاهش مي دهد. يك روش ابتدايي براي جلوگيري از تشكيل رسـوب، تخليـه بخشـي از آب در گردش و جايگزين نمودن آن با مقداري آب تازه اسـت، كـه غلظـت مـواد معـدني در آن كمتـر باشـد. اغلـب مشكلات برج خنك كننده ناشي از ناخالصي آب مي باشد.

آب برج خنک کننده

 

 

No votes yet.
Please wait...
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *