آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب:

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب یکی دیگر از آزمایشگاه های شرکت آبرام می باشد. شرکت مهندسی آبرام(آب راهبر محاسب)متشکل از گروهی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران-آب و فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی می باشد که پس از تاسیس در مرکز نوآوری و رشد واحد های  فناوری دانشگاه شهید بهشتی مستقر می باشد می باشد که فعالیت های  این شرکت با رویکرد انجام پروژه های آزمایشگاهی آب و فاضلاب و طراحی و اجرا و بهره برداری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب در کشور توسط متخصصان داخلی است و از تاسیس  تا کنون  پروژه های مختلفی را در زمینه های آب و فاضلاب و محیط زیست به انجام رسانده است. در حال حاضر با  برخورداري از کارشناسان مجرب و با بهره گيري از اندوختـه  علمي، دانش فنـي و تجارب کارشناسان کارآمد طي سالهای فعـاليتش توانسته رضایت کارفرمایان خارجی و داخلی خود از جمله بانک شهر ، شرکت رنو ، شرکت استیل آذین ایرانیان ، شرکت مدیریت و تولید برق منتظر قائم و شرکت بهنوش و … را بدست آورد.

ردیف

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۱ کلی فرم گوارشی Fecal Coliforms MPN/100cc Multiple Tube Technique
۲ کل کلیفرم Total Coliforms MPN/100cc Multiple Tube Technique
۳ جستجو و شمارش سودوموناس Pseudomonas Bacteria ——–  Multiple Tube Technique
۴ جستجو و شمارش استروپتوکوک  مدفوعی Fecal Streptococcus MPN/100ml Multiple Tube Technique
۵ باکتری هترورتروف Heterotroph CFU/ml Pour Plate Method
۶ شمارش باکتری استافیلو کوکوس /100ml Multiple Tube Technique
۷ شمارش تخم انگل MPN/1000ml
۸ باکتری های احیا کننده گوگرد SRB Sulfate reducing bacteria MPN/100ml

برخی دیگر از مراحل اجرایی در آزمایشگاه میکروبیولوژی آب :