آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب:

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب یکی دیگر از آزمایشگاه های شرکت آبرام می باشد. شرکت مهندسی آبرام(آب راهبر محاسب)متشکل از گروهی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران-آب و فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی می باشد که پس از تاسیس در مرکز نوآوری و رشد واحد های  فناوری دانشگاه شهید بهشتی مستقر می باشد می باشد که فعالیت های  این شرکت با رویکرد انجام پروژه های آزمایشگاهی آب و فاضلاب و طراحی و اجراو بهره برداری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب در کشور توسط متخصصان داخلی است و از تاسیس  تا کنون  پروژه های مختلفی را در زمینه های آب و فاضلاب و محیط زیست به انجام رسانده است. در حال حاضر با  برخورداري از کارشناسان مجرب و با بهره گيري از اندوختـه  علمي، دانش فنـي و تجارب کارشناسان کارآمد طي سالهای فعـاليتش توانسته رضایت کارفرمایان خارجی و داخلی خود از جمله بانک شهر ، شرکت رنو ، شرکت استیل آذین ایرانیان ، شرکت مدیریت و تولید برق منتظر قائم و شرکت بهنوش و … را بدست آورد.

ردیف

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۱ کلی فرم گوارشی Fecal Coliforms MPN/100cc Multiple Tube Technique
۲ کل کلیفرم Total Coliforms MPN/100cc Multiple Tube Technique
۳ جستجو و شمارش سودوموناس Pseudomonas Bacteria ——–  Multiple Tube Technique
۴ جستجو و شمارش استروپتوکوک  مدفوعی Fecal Streptococcus MPN/100ml Multiple Tube Technique
۵ باکتری هترورتروف Heterotroph CFU/ml Pour Plate Method
۶ شمارش باکتری استافیلو کوکوس /100ml Multiple Tube Technique
۷ شمارش تخم انگل MPN/1000ml
۸ باکتری های احیا کننده گوگرد SRB Sulfate reducing bacteria MPN/100ml

برخی دیگر از عناونی اجرایی در آزمایشگاه میکروبیولوژی آب :

 • کشت میکروارگانیرم های آب
 • روش تخمير چند لوله اي براي باكتري هاي گروه كليفرم
 • مرحله تکمیلی در تشخیص کلیفرم های آب
 • مرحله تاییدی آزمایش میکروبی آب
 • مرحله تكميلي در آزمایش های میکروبی آب
 • رنگ آميزي باکتری
 • جدول MPN آزمایشگاه میکروبی آب
 • آزمايش حضور كليفرم ها
 • آگار مخمر
 • شمارش بشقابي باكتريهاي هتروتروف
 • آزمايش مستقيم كليفرم مدفوعي
 • كليفرم مدفوعي
 • آزمايش حضور كليفرم ها
 • شمارش کلنی ها
 • محیط کشت
 • گسترش روی آگار
 •  نمونه برداری از آب برای آزمونهای میکروبیولو‍ژی
 • آزمایش مواد مغذی 
 • باکتری ها و میکروارگانیسم های موجود در آب
 • کشت باکتری ها
 • کلیفرم های آب
 • رنگ آمیزی گرم
 • تشخیص کلستریدیوم پرفرنژنس
 • قارچ ها
 •  تشخیص افتراقی باکتریهای کلیفرم
 • اندازه گیری استرپتوکوک مدفوعی
 • آزمایش التور در آب و فاضلاب
 • رنگ آمیزی باکتری
 •  آزمایش MPN با جزییات کامل 
 • آزمایش شمارش بشقابی (HPC)
 • آیین‌کار آزمون‌های باکتریولوژیکی آب 
 •  نحوه انجام تست تکمیلی (فایل فلش) 
 •  استاندارد متد آنلاین 
 •  اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی   
 •  روش آزمایش P/A حضور- عدم حضور  
 •  آزمایش HPC   
 •  طرز تهیه محیطهای کشت 
 • آزمایش میکروبی آب و فاصلاب