آزمایش آب

آزمایش آب

به صورت کامل اجرا میگردد و بعد از بررسی توسط کمیسیون فنی و میکروبی و شیمیای و فیزیکی آب و غذایی براي پنجمین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در  کمیته ملی استاندارد میکروبی آب و  کشاورزي و غذایی مختصات فیزیکی و شیمیایی بر اساس استاندارد 1053 مورخ 88/12/11 تصویب شد. اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، 1371 به عنوان سازمان ملی استاندارد منتشر میشود. به صورت کامل اجرا میگردد و بعد از بررسی توسط کمیسیون فنی و میکروبی و شیمیای و فیزیکی آب و غذایی براي پنجمین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در  کمیته ملی استاندارد میکروبی آب و  کشاورزي و غذایی مختصات فیزیکی و شیمیایی بر اساس استاندارد 1053 مورخ 88/12/11 تصویب شد. اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و

تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، 1371 به عنوان سازمان ملی استاندارد منتشر میشود.

حداکثر مجاز
حد مجازي از ویژگیهاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی است، که مصرف آن در
کوتاه مدت یا دراز مدت، سبب ایجاد عارضه سوء براي سلامت انسان نشود.

حد مطلوب آزمایش آب
عبارت است از، ویژگیهاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنیکه در آزمایشگاه مورد جستجو قرار میگیرد، بهطوري که، بیشتر از
آن حد (تا مقدار حداکثر مجاز)، براي کیفیت آب آشامیدنی بر اساس استاندارد 1053 مطلوب نمیباشد، اما هنوز قابل آشامیدن است.
یادآوري- حد مطلوب با در نظر گرفتن قابل پذیرش بودن 2 آب از نظر طعم 3 و بوي 4 آب، موارد زیباشناختی 5، ملاحظات فنی،
راهبري و اقتصادي آب، تعیین شده است.

استاندارد سازمان ملی استاندارد آب  .1053 ویژگی فیزیکی و شیمیای

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *