آزمایش آب سالم

آزمایش آب سالم :

آزمایش آب سالم ، شامل بررسی پارامتر های میکروبی و شیمیایی آلاینده آب می باشد که با تعنایت به استاندارد شماره ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد پارامتر هایی شامل توتال کلیفرم، فیکال کلی ، سختی کل، نیترات ، نیتریت ، سولفات، سدیم،پتاسیم، کلسیم، منیزیوم و … و همچنین سنجش میزان غلظت فلزات سنگین موجود در آب و انطباق آنها با استاندارد می باشد.

آزمایش آب سالم از نظر ميكروبي به ويژه عوامل مدفوعي آلاينده آب از مهمترين شاخصهاي مرتبط با بهداشت و سلامت آن محسوب ميگردند و مولد بيماريهاي متعددي ميباشند. در تعيين وضعيت كيفي آب از شاخصهاي مختلف ميكروبي به منظور كاربري هاي متعدد استفاده ميشود كه درجدول زیر اين عوامل به ترتيب اهميت با توجه به نوع كاربري مرتبط معرفي ميگردند.

 

براساس برنامه آب WHO و water laboratory and water treatment اندازه گيري كل كليفرم و كليفرمهاي مدفوعي )مقاوم به حرارت) براي اهداف گزارش حاضر پيشنهاد ميگردد. مسلما عوامل مختلف ميكروبي در محيطهاي طبيعي آبهاي سطحي و مخازن به دليل تماس آب در حوضه و مخزن با انواع منابع آلودگي و حيوانات و موجودات احتمال وجود دارند.

پارامترها و شاخصهاي معرفي شده برای آزمایش آب سالم بايد با غلظتهاي زمينه اي و استانداردهاي كيفيت آب مورد مقايسه قرار گرفته و موارد و پارامترهايي كه غلظت ميانگين ماهيانه و ساليانه آنها از استانداردها تجاوز مينمايد تعيين گردند. براي تعيين تجاوز از غلظت استاندارد بايد براساس روشهاي آماري ميانگين و انحراف معيار نتايج پايش محاسبه و براساس آزمونهاي استاندارد آماري تفاوت مثبت معنيدار با استانداردها يا غلظتهاي زمينهاي يا مورد نظر تاييد گردد. شايان ذكر است كه براي مخازن با كاربري آب كشاورزي يا صنعت با توجه به اينكه كيفيت آب مورد نياز در صنايع مختلف و محصولات مختلف كشاورزي متفاوت است مقايسه كيفيت آب مخازن با آنها انجام نميشود. بنابراين مقايسههاي كيفيت آب اندازهگيري شده در مخازن
بايد با استانداردهاي ارايه شده در جدول زیر انجام پذيرد
 :

مقادير بين المللي حداكثر مجاز غلظتها در آب آشاميدني و آب مخزن و رودخانه جهت مقايسه و تطابق وضعيت كيفي آب مخزن در صورت عدم وجود استاندارد و ميزان سطح اقدام ملي

 

آزمایش آب سالم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *