آزمایش آب شرب

آزمایش آب شرب :

 آزمایش آب شرب شامل دو مرحله آزمایش شیمیایی آب و آزمایش میکروبی آب می باشد که در آزمایشگاه آب و فاضلاب آبرام اجرا میگردد. آب شرب بايد از باكتريهـاي كليفـرم عـاري باشـد. بايد توجه داشت كه بين آب شبكه هاي بزرگ كـه توسـط عده زيادي از مردم مصرف ميشود و چاههاي خانگي يا چشمه ها و چاه هائي كـه توسـط عده كمي از مردم مورد استفاده قرار ميگيرد تفاوت از نظر نحـوه آبرسـاني وجـود دارد. در مورد اجتماعات كوچك ممكـن اسـت لولـه كـشي از منبـع آب از نظـر اقتصادي عملي نباشد. بايد در نظر داشت كه آيا آب لوله كشي كلرينه شده است؟ و نمونه برداري قبل و يا بعد از وارد شدن آب به شبكه توزيع صورت گرفته اسـت. نحـوه نمونـه برداري جهت آزمايش باكتريولوژيك آب داراي اهميت بسياري است.

آزمایش آب شرب از لحاظ شیمیایی

تقسيم بندي آب شرب :

 • آب هاي تصفيه شده (نمونه برداري در هنگام ورود به شبكه توزيع) : به منظور آزمایش آب شرب باید آب تصفيه شده بايد فاقد كليفرم باشد. در مواردي كه اين نوع آب ها مورد آزمون قرار ميگيرند بايد آزمايشهاي تائيدي براي وجود كليفرمها انجام گيرد. زيـرا در پـارهاي از موارد بعضي از باسيلوس ها ممكن است در محيط آبگوشـت لاكتـوز واكنـشي مـشابه كليفرمها توليد كنند.
 • آب هاي تصفيه نشده (نمونه برداري در هنگام ورود به شبكه توزيع): در اولين نمونه برداري آب يا در يك نمونه اتفاقي وجود سه باكتري كليفرم در 100ميلي ليتر ميتواند مورد قبول قرار گيرد.در صورتي كه اشريشياكلي نباشـد و مـشروط بـر آنكه در نمونه برداريهاي بعدي تعداد كليفرمها كمتر از 3باشد. چنانچه سه بـاكتري كليفرم ثابت ماند و يا افزايش يافت نشانه آن است كه اين نـوع آب جهـت آشـاميدن مناسب نميباشد.
 • آب هاي تصفيه شده (نمونه برداري از داخل شبكه توزيع) :
  در بسياري از موارد ممكن است آبي كه در هنگام ورود به شبكه توزيع از كیفیت خوبي برخوردار بوده تا رسيدن به دست مصرف كننده (شير آب منازل) در اثر اشكالاتي نظير پس زدن آب و يا آب بندي نبودن محلهاي اتصال كه ممكن است در سيـستم توزيـع وجود داشته باشد به باكتري هاي كليفرم آلوده شود. در صورتي كه به طور اصولي بايـد نمونه هائي كه از داخل شبكه توزيع از جمله منازل برداشت ميشـود عـاري از بـاكتري كليفرم باشد.
 • آب هاي لوله كشي نشده(آزمایش آب شرب) :
  از منابع آبي لوله كشي نشده(چشمه، قنات، چاه) با اعمال روش هاي به ـسازي مثـل دور كردن منابع آلودگي از منبع آب و پوشانيدن سطح چاه هاي كـم عمـق، در اولـين نمونـه برداري يا در يك نمونه اتفاقي وجود تا 10 باكتري كليفرم در 100ميلي ليتر آب مشروط بر آنكه اشريشياكلي نباشد و در نمونه برداري هاي بعدي كمتر از 10باكتري كليفرم باشد قابل قبول است.

آزمایش آب شرب

 

 

2 پاسخ
  • developer
   developer گفته:

   با سلام و وقت بخیر… بله نمونه آب مورد نظر را ارسال نمایید به آدرس ما تا آنالیزهای میکروبی و شیمیایی سلامت آب بر روی نمونه آب اجرا گردد.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *