آزمایش تعیین سختی آب شهر

آزمایش تعیین سختی آب شهر :

هدف از اين آزمایش تعیین سختی آب شهر (غلظت يون كلسيم و منيزيم) در مورد آب شهر و يك نمونه مجهول است كه اين كار در دو مرحله انجام ميشود :

كه در مرحله اول سختي كل و در مرحله بعد سختي كلسيمي را حساب ميكنيم كه داريم :

سختي منيزيمي  = سختي كلسيمي – سختي كل

در ابتدا سختي آب توسط ترسيب صابون اندازه گيري می شود كه در مورد ظرفيت آب در ترسيب صابون است به عبارتي سختي آب همان ظرفيت آب  است.صابون بوسيله فلزهاي دو ظرفيتي به بالا به ويژه توسط Ca و Mg رسوب مي کند اما بايد توجه داشت كه فلزهاي چند ظرفيتي ديگر (يون فلز دو ظرفيتي به بالا ) اغلب در فرم هاي كمپلكس با تركيبات آبي ميباشد اما نقش آنها  ممكن است خيلي كم و ناچيز باشد . در مطابقت با آزمايش هاي انجام شده رايج , سختي كل تعريف ميشود بر اساس مقدار كلسيم و منيزيم كه هر دو بر مبناي ميلي گرم بر ليتر كربنات كلسيم بين ميشود.

وقتي سختي از جهت مقدار , از قليائيت كربنات و بي كربنات بزرگتر است مقدار سختي (بر حسب eq) كه برابر  قليائيت كل ميباشد ” سختي كربناتي ” است و مقدار باقي مانده را اضافه سختي يا سختي غير كربناتي ناميده ميشود. وقتي سختي از حيث مقدار كمتر يا مساوي است با مقدار قليائيت كربناتي و بي كربناتي , همه سختي , سختي كربناتي ميشود و سختي غير كربناتي محو ميشود .

سختي ممكن است از صفر تا صدها ميلي گرم در ليتر باشد كه اين امر وابسته است به منبع و حوضچه اي كه آب از آن انتخاب شده است.

دو روش براي اندازه گيري سختي ارائه شده است :

1 ) در اين سختي بوسيله حساب و برآورد , قابل به كاربردن براي همه آبها ميباشد اگر يك آناليز ماده اي معدني نمايش داده شود. سختي بوسيله محاسبه و استفاده از بار دياگرام ميتواند گزارش شود.

2 ) روش تيتراسيون بوسيله  EDTA (دي سديك اتيلن دي آمين تترا اسيد استيك ) است.

روش 1) اندازه گيري سختي بوسيله محاسبه و برآورد :

روش توضيح داده شده براي تعيين منحني است , جهت محاسبه آن , از نتايج مجزا و تعيين شده براي كلسيم و منيزيم استفاده ميكنيم يعني به طور مثال :

آزمایش تعیین سختی آب شهر

روش 2 ) تيتريمتريك   EDTA :

قاعده كلي : EDTA يك اسيد است و نمك سديم آن بصورت يك تركيب كمپلكس محلول با يون   هاي + Ca2+ , Mg2 تشكيل ميدهدكه اگر يك مقدار كم حدود دو قطره از يك تركيب رنگي مانند اريوكروم بلاك (EBT) به محلول آبي شامل  Ca2+ , Mg2+ در pH =10+0.1  و محلول قرمز شرابي ميشود در اثر اضافه كردن EDTA بعنوان تيترانت كلسيم و منيزيم بصورت كمپلكس تبديل ميشوند و وقتي همه Mg , Ca بصورت كمپلكس درآمدند محلول آبي رنگ ميشود كه نشان دهنده نقطه پاياني تيتراسيون است كه يون منيزيم بايستي بطور رضايت بخشي در نقطه پاياني باشد  براي اطمينان حاصل كردن از اين موضوع , مقداري از نمك خنثي Mg كمپلكس شده با EDTA را كه به آن بافر اضافه شده را درنظر ميگيريم و اين بطور اتوماتيك منيزيم كافي براي يك تصحيح ساده را نمايان ميكند . تيزي نمودار در نقطه پاياني با افزايش pH افزايش مييابد ,كه pH نمي تواند افزايش يابد ولي خطر رسوب كربنات كلسيم يا هيدروكسيد منيزيم وجود دارد و تغيير رنگ معرف در pH با صورت مي پذيرد . pH مشخص 10+ 0.1 يك سازش رضايت بخش است.

بعضي يون هاي فلزي به سبب كم رنگ شدن و محو شدن يا نقطه پاياني نامعلوم يا مصرف EDTA , در واكنش دخالت مي كنند . واين دخالت با اضافه كردن بازدارنده هاي مشخص قبل از تيتراسيون كاهش ميابد.

آزمایش تعیین سختی آب شهر

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *