آزمایش PH و محل اندازه گیری

آزمایش PH و محل اندازه گیری

آزمایش PH و محل اندازه گیری:

برای محاسبه آزمایش PH فاضلاب ورودی ، ناشی از تجزیه بی هوازی مواد آلی در شبکه جمع آوری یا pH ممکن است تغییر غیرمتعارف فاضلاب در pH خطوط انتقال بوده یا نمایانگر تخلیه غیرمجاز فاضلاب های صنعتی باشد. تغییر غیرمتعارف بعضی واحدها مثل حوض هوادهی فاضلاب یا حوض هاضم لجن ، ممکن است ناشی از نیتریفیکاسیون یا ایجا د و تعداد دفعات اندازه گیری pH شرایط بی هوازی در این واحدها باشد . در تصفیه خانه م وردنظر، محل اندازه گیری به شرح زیر است :

آزمایش PH و محل اندازه گیری

آزمایش PH و محل اندازه گیری

اندازه گیر ی دما ی فاضلاب و محل اندازه گیری:

دما، بر خاصیت ته نشینی مواد جامد معلق در حوض ته نشینی و واکنش های بیوشیمیایی اثر دارد، برای اطمینان از
این که دمای فاضلاب در حدود قابل قبول است ، باید دمای فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ، هر 6 ساع ت یکبار
4 بار در روز) اندازه گیری شود .

تعداد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ، 13 ) شرح – 1) تا ( 2 – آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *