تعریف COD

تعریف COD

تعریف COD :

مواد شيميايی قابل ترکيب با اکسيژن )همچون مواد شيميايی کاهنده( که وارد آب طبيعی ميشوند بطور مشابه واکنش شيميايی نشان می دهند. اين نوع واکنش های شيميايی باعث ايجاد نياز شيميايی به اکسيژن ميشوند که COD ناميده ميشود . در نتيجه COD يک فاضلاب ، پس آب و يا آب آلوده ، عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز برای اکسيداسيون مواد قابل اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معمولا با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوی در محيط اسيدی قابل اندازه گير است. تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است . اولی طولانی بودن مدت آزمايش و دومی امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسمهای مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طولانی ، از اينرو COD ارزش فراوانی پيدا می کند.

تعریف COD

تعریف COD

دستگاه اندازی گیری COD:

تعریف COD

تعریف COD

تعیین ضریب نیاز اكسیژن شیمیایي (ST-COD):

تعریف COD

تعریف COD

مزایا:

لوله هاي آب بندي شده ST-COD آماده براي استفاده
• حذف تداخل كلريد تا 1333 ميلي گرم در ليتر
• 3 محدوده اندازه گيري
• محدوده كم: 3 تا 153 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد ISO 15705 : 2003-01                                                                       • محدوده متوسط: 3 تا 1533 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد ISO 15705:2003-01                                                                 محدوده زياد : 3 تا 15333 ميلي گرم بر ليتر

پارامتر COD آبهاي فاضلاب:

نياز اكسيژن شيميايي، مقدار ST-COD آب همانگونه كه از طريق روش دي كرومات تعيين مي شود مي تواند به صورت تخميني از نياز اكسيژن تئوريكي، به عنوان مثال مقدار كل اكسيژن مصرف شده در اكسيد اسيون شيميايي اجزا آلي موجود در آب بدست آيد.

Setup دستگاه چكیت دایركت COD واریو آكوالیتیك:

دستگاه CHEKIT DIRECT COD آكواليتيك آزمايش دقيق با حساسيت بالاي آب را با حداقل تلاش امكانپذير مي سازد. غلظت ST-COD را از طريق نور سنجي با بكار گيري يك رابطه خطي بين ميزان جذب و غلظت تعيين مي نمايد . بعد از افزودن نمونه به يك لوله آزمايش آكواليتيك COD واريو ( LR ، MR – مطابق با استاندارد ايزو) 31 15135:0333 توسط يك راكتور حرارت داده مي شود و سپس در نورسنج چكيت دايركت COD واريو آناليز مي شود . COD Setup شامل نورسنج چكيت دايركت COD واريو، 05 لوله آزمايش براي هريك از 0 محدوده اندازه گيري پايين ، يك راكتور براي هضم نمونه و يك پايه نگهدارنده شيشه ها مي باشد . نور سنج چكيت دايركت COD واريو آكواليتيك با محدوده اندازه گيري از 3 تا 15333 ميلي گرم بر ليتر اكسيژن براي آزمايش آبهاي فاضلاب مناسب است . دو منبع نور LED با پايداري طولاني مدت )مطابق با ISO15705-2003-01λ1=605nm,λ2=430nm) ، محفظه نمونه ضدآب، صفحه نمايش ديجيتالي بزرگ و صفحه كليد لمسي ، حداكثر ضريب اطمينان عمليات و سهولت كار را تضمين مي نمايد

آزمایشات لوله COD واریو:

تعریف COD

تعریف COD

آزمايشات لوله COD واريو آكواليتيك براي اندازه گيري و تعيين 3 153 ميلي گرم اكسيژن در ليتر و 3 1533 ميلي گرم – – اكسيژن در ليتر و 3 15333 ميلي گرم در ليتر قابل استفاده مي باشد. با توجه به خواص شيميايي آنها و قطر 16 ميلي – متري لوله ها ميتوان از آنها در نور سنج Hach استفاده كرد

راكتور هاي COD **CET 108/CET 125/CET125 sc

هضم شيميايي نمونه ها يك پيش نياز براي محاسبه مقادير COD است . دماهاي مورد نياز و زمان واكنش با استفاده از صفحه كليد جلوي راكتورهاي آكواليتيك مدلهای ( **CET 108/CET 125/CET125 sc) 153 درجه /103/133/ قابل برنامه ريز ي مي باشد. تمام دستگاه ها به چهار بازه دمايي) 13
سانتيگراد ) مجهز هستند . در انتهاي زمان واكنش راكتور ها به طور اتوماتيك خاموش مي شوند و آژِير پخش مي كنند.

 

No votes yet.
Please wait...
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *