مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب

مرحله احتمالی

در مرحله تشخيص احتمالي روش تخمير چند لوله اي از آبگوشت لوريل تريپتوز به عنوان محيط كشت استفاده مي شود . در صورتي كه محيط كشت بعد از سترون شدن در يخچال نگهداري شده باشد، قبل از استفاده بايد به مدت يك شب درانكوباتور oC35 قرار گيرد . پس از اين مدت، مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب لوله هايي كه در آنها رشد ميكروبي ويا حباب گازي مشاهده شد كنار گذاشته مي شوند.
روش كار:
الف_مواد مورد نياز:
محيط كشت آبگوشت لوريل تريپتوز :
تريپتوز 20 گرم
لاكتوز 5 گرم
2 گرم / فسات دي پتاسيوم هيدروژن 75
2 گرم / فسفات پتاسيوم دي هيدروژن 75
كلريد سديم 5 گرم
0 گرم / سولفات لوريل سديم 1
آب مقطر 1 ليتر
مواد خشك را به آب اضافه كرده، كاملا به هم بزنيد و سپس به كمك حرارت آنها را حل كنيد . بعد از 6 باشد. قبل از سترون شدن، يك لوله دورهام و به اندازه كافي /8 ± 0/ محيط بايد 2 PH ، سترون كردن محيط كشت در لوله ها ريخته بطوري كه پس از سترون كردن حداقل يك دوم يا دو سوم لوله دورهام در محيط كشت شناور باشد . چنانچه هدف تعين م يزان اسيد در لوله ها باشد، به جاي لوله دورهام، از محلول 0 گرم در ليتر به محيط كشت مرحله احتمالي بيفزائيد . اين شناساگر / 0 ارغواني بروموكرزول به ميزان 1 تشكيل اسيد (به عنوان نتيجه مثبت) را در اين مرحله از آزمايش كليفرم ها نشان مي دهد . لوله ها را با درپوش فلزي و يا پلاستيكي مقاوم به حرارت ببنديد. آبگوشت لوريل تريپتوز را با چنان غلظتي بساز يد كه اضافه كردن 100 ميلي ليتر ، 20 ميلي ليتر ، يا 10 ميلي ليتر از نمونه به محيط كشت باعث كاهش غلظت اجزا تركيبي آن نشود . براي پيشگيري از اين
امر از جدول زير كمك بگيريد.

12

ب – روش انجام آزمایش در مرحله احتمالی تشخیص کلی فرم های آب
ب 1 ) رديفهاي 5 تايي از لوله هاي آزمايش را در محفظه نگهد ارنده لوله قرار دهيد . تعداد اين رديف ها و حجم نمونه انتخابي بستگي به كيفيت و ويژگيهاي نمونه مورد آزمايش دارد . براي آب آشاميدني پنج لوله حاوي 20 ميلي ليتر يا 10 لوله حاوي 10 ميلي ليتر و يا يك بطري حاوي 100 ميلي ليتر نمونه آماده ( 100 ، و …. ميلي ليتر ) 5 لوله آماده كنيد . براي /1 ، 1 ، كنيد. براي آبهاي غير آشاميدني براي هر رقت ساخت محلول هاي رقيق و يا تعيين حجم نمونه مورد نياز مراحل اشاره شده در مبحث شمارش پليت هتروتروف را ببينيد . از شكل 1 همان مبحث نيز مي توانيد به عنوان راهنما كمك بگيريد. ظروف حاوي نمونه ها و محلول هاي رقيق شده را 25 بار به شدت تكان دهيد . در هر گروه 5 تايي از لوله ها حجم مشخصي از نمونه را به ترتيب با افزايش ميزان رقت يا كاهش ضريب رقيق سازي ( از غليظ به رقيق ) اضافه كنيد . مخلوط داخل لوله ها را با تكان دادن آرام لوله ، مخلوط نمائيد .
ب 2 ) لوله ها يا بطري ها ي حاوي نمونه ومحيط كشت را در دماي oC35±0/5 در انكوبات ور قرار 24 ساعت هر لوله يا بطري را به آرامي و با حركت چرخشي تكان داده و آنها را از نظر ± دهيد. بعد از 2 ميزان رشد ميكروبي ، وجود يا عدم وجود گاز و واكنشهاي اسيدي ( سايه هاي زرد رنگ ) بررسي كنيد . چنانچه در اين مرحله تشكيل گاز ي ا اسيد مشاهده نشود ، آنها را مجددا به مدت 24 ساعت در انكوباتور 48 ساعت لوله ها را بررسي كرده،وجود يا عدم وجود تشكيل زياد گاز و اسيد را يادداشت كنيد . در صورتي كه به جاي لوله دورهام از شناساگر استفاده شده باشد رشد همراه با
اسيدي شدن محيط كه موجب تغيير رنگ شناساگر مي شود ، نشانگر پاسخ مثبت به آزمايش احتمالي است.

تفسير نتايج مرحله احتمالی در تشخیص کلی فرم های آب
48 ساعت بيانگر پاسخ مثبت به آزمايش ا حتمالي است . ± توليد گاز يا اسيد در لوله ها يا بطري طي 3 لوله هاي مثبت را براي آزمايش در مرحله تائيدي نگهداريد . عدم توليد اسيد يا تشكيل گاز در پابان  48 ساعت بيانگر نتيجه منفي است . كاهش زمان به كمتر از 48 ساعت براي نتيجه گيري قطعي از مشاهدات،باعث مي شود كه برخي گونه هاي نادر كليفرم كه رشدشان بسيار كند است، از نظر دور بمانند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *