مواد جارتست

مواد جارتست

مواد موردنیاز آزمایش جارتست:

مواد جارتست شامل موارد زیر است:

منعقدکننده ها : عموماً شامل منعقدکننده هایی مثل کلرورفریکیا آلوم می باشد.

کمک منعقدکننده ها : معمولاً شامل آهکو پلیمرهایی از نوع کاتیونی است.

*موادي مثل خاكرس، بنتونیت، انواع کمکمنعقدکننده ها باید در آزمایشگاه موجود باشد. برخی از مواد به شرح زیر می باشد:

مواد جارتست

مواد جارتست

سایر مواد:

بنتونیت

کائولین
1) می تواند مقدار mg/l پلیمرهاي مورد استفاده در انعقاد عموماً از نوع کاتیونی هستند. مقادیر کم این مواد (کمتراز تزریق منعقدکننده اصلی را کاهشدهد، یا حتی بعنوان منعقدکننده بکار می رود. پلیمرها به شکل پودر یا مایع هستند. تهیه می شود. همیشه پودر پلیمر به آب اضافه می شود و پلیمر درشانه 4جریان گردابی 5که در / نوع پودري با غلظت0.1درصد اثر همزدن بوجود می آید اضافه می گردد. اگر جریان گردابی تشکیل نشده باشد، پودر خشک به شکل یک جرم چسبنده روي سطح آب جمع می شود و حل کردن آن بسیار مشکل می گردد. زمان حل کردن پلیمر از چند دقیقه تا
چند ساعت متغیر است. براي مرطوب کردن، حل کردن و ذخیره پلیمر از روش کار پیشنهادي سازنده استفاده گیرد. تهیه محلول از اشکال مایع راحتتر می باشد.

طرز تهیه مواد جارتست :

مقدار مواد شیمیایی براي تهیه محلولهاي غلیظ در صورت استفاده از بشر یک لیتري درجدول 1 آمده است.

مواد جارتست

مواد جارتست

روش تزریق مواد جارتست:

با افزودن یکمیلی لیتر از محلول یکدهم درصد به یکلیتر از نمونه آب محلول از mg/l 1 منعقدکننده حاصل می شود. اگر مقدار بالاتري از منعقدکننده موردنیاز باشد، براي بشر یکلیتري محلول یک درصد از منعقدکننده و براي بشر دو لیتري محلول %2از منعقدکننده باید تهیه شود. در چنین شرایطی با افزودن یک میلی لیترمنعقد کننده به نمونه10میلیگرم بر لیتر منعقدکننده حاصل می شود.

تمام نمونه ها در سري آزمايش بايد در کمترين زمان ممکن تهيه شوند.از آنجا که درجه حرارت نقش مهمي در انعقاد ايفا مي کند، نمونه هاي آب خام بايد فقط بعد از اتمام آماده سازي هايي لازم تهيه و اندازه گيري شود که اين کار به منظور کاهش دادن تأثير درجه حرارت آزمايشگاه روي نمونه است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *