کدورت آب

کدورت آب:

کدورت آب ، ذرات خاک رس، شن ، ذرات مواد معدنی، ذرات مواد آلی و پلانکتونها وساير ارگانهای ذره بينی که به صورت معلق در آب وجود دارند ومانع عبور نور از آب می شوند سبب ايجاد کدورت در آب ميگردند.

کدورت را بر اساس شدت نور پراکنده شده به وسيله نمونه ،با شدت نور پراکنده شده بوسيله نمونه رفرانس استاندارد ( سوسپانسيون پليمر فورمازين ) ، در تحت شرايط کنترل شده مقايسه مي نمايد .

هرجه شدت نور پراکنده شده در زاويه ٩٠ درجه مسير نور برخورد کننده incident بیشتر باشد ، کدورت بالاتر است ، حباب هوا ، رنگ ، شيشه آلات کثيف از جمله عوامل تداخل آننده مي باشند.

کدورت در آب عموما” توسط مواد معلقی مثل خاک و گل و لای ، مواد آلی و معدنی ریز، ترکیبات آلی رنگی محلول و پلانکتونها و سایر میکرواورگانیسمها ایجاد مـی شـود . کدورت سنج ، میزان پراکندگی و جذب نور حاصل از منبع نوری حین عبور از محلـول را اندازه می گیرد و با واحـد (NTU(Unit Turbidity Nephelometricگـزارش می کند. بعلت اندازه ، شکل، ضریب شکست نور مربوط بـه ذرات و ویژگـی پراکنـدگی نور در سوسپانسیون ارتباط دادن کدورت با غلظت وزنی مواد معلق بسیار مشکل اسـت. همچنین ذرات سیاه مثل کربن فعال می توانند نور را جذب و مقدار کدورت را به طـور موثر افزایش دهند{1 .{ کدورت آب تصفیه شده بعنوان یک پارامتر مهم درتعیین کیفیت آب در کلیه تصفیه خانه ها اندازه گیری می شود، اما در سا لهای اخیر با توجـه بـه مـوارد فـوق و اهمیـ ت یافتن اندازه ذرات عبوری از فیلتر بدلیل رابطه آن با میزان عبور میکرو اورگانیـسمهایی مثل ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم ؛ علاوه بر کدورت، شمارش ذرات(Count Particle( نیز به عنوان یک پارامتر کیفی آب در کنار کدورت مطرح گردیده است

تجهيزات مورد نياز کدورت:

کدورت آب

تور بيديمتر کدورت:

پس از آماده کردن دستگاه ، با استفاده از استانداردهاي آماده که بطورتجاري موجود مي باشند ( ترجيحا ) ومتناسب با تخمين دامنه کدورت نمونه ها ، رنج مورد نظر را انتخاب واستاندارد مر بوطه را در محفظه آدورت سنج قرار داده وميزان آنرا قرائت کنيد. سپس نمونه ها را کاملا مخلوط نموده ووقتيکه حبابهاي هوا ازبين رفت داخل سل کدورت سنج ريخته ،سطح خارجي سل را خشك نموده ودر داخل محفظه قرار داده ومستقيما ميزان کدورت را قرائت ويادداشت کنيد

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *