آزماش آب

آزمایش اسیدیته آب

/
آزمایش اسیدیته آب آزمایش اسیدیته آب ، طرفیت کمی آب برای واکن…

میزان استاندارد کلر در آب آشامیدنی

/
میزان استاندارد کلر در آب آشامیدنی میزان استاندارد کلر در آب آشامیدنی آلود…

آزمایش استخر آب گرم

/
آزمایش استخر آب گرم آزمایش آب استخرهای آبگرم شامل آزمایشات فیزیکی، شیم…

دمای استاندارد آب آشامیدنی

/
دمای استاندارد آب آشامیدنی دمای آب های سطحی معمولا  بین صفر و 3…

تست های آب

/
تست های آب تست های آب در کل شامل آزمایش یک سری پارامترهای فیزیکی، شیم…

نحوه تشخیص آب معدنی

/
نحوه تشخیص آب معدنی نحوه تشخیص آب معدنی از آب های معمولی بای…

نمونه برداری از آب رود خانه

/
نمونه برداری از آب رود خانه به منظور کسب اطلاعات ارزشمند ،در نمون…

EC آب کشاورزی

/
EC آب کشاورزی EC آب کشاورزی - electrical conductivity عبارت است از هدای…

مشخصات آب معدنی استاندارد

/
مشخصات آب معدنی استاندارد مشخصات آب معدنی استاندارد از نظر ک…

گاز های متداول در آب

/
گاز های متداول در آب یک دسته از ناخالصی های موجود در آب، گاز های متداو…

آدرس آزمایشگاه آب در تهران

/
آدرس آزمایشگاه آب در تهران آدرس آزمایشگاه آب در تهران ، حکیمیه بلوار بهار دا…

موازنه ترکیبات یونی

/
موازنه ترکیبات یونی موازنه ترکیبات یونی لازمه  بررسی دقت اندازه …

واحد اندازه گیری آب

/
واحد اندازه گیری آب یکاهای متداول اندازه گیری غلظت آلاینده ها…

نماتد در آب

/
نماتد در آب نماتد در آب آشامیدنی ، آب معدنی ، آب چاه و یا آب …

آلودگی آبهای زیرزمینی

/
آلودگی آبهای زیرزمینی تعدادی از آلاینده های شیمیایی عامل اصلی آلودگی آبها…

اندازه گیری mtbe

/
اندازه گیری mtbe : برای شناسایی و اندازه گیری mtbe مشخص است که این ت…

نسبت جذب سدیم

/
نسبت جذب سدیم : نسبت جذب سدیم (SAR) یا Sodium Adsorption Ratio…

ترکیبات MTBE منابع آب

/
ترکیبات MTBE منابع آب : ترکیبات MTBE منابع آب ، به صورت مایعی بی رنگ…

روش اندازه گیری بنزن

/
روش اندازه گیری بنزن : روش اندازه گیری بنزن می تواند به روش…

استاندارد BTEX آب

/
استاندارد BTEX آب : دستورالعمل های بهداشت ملی برای استاندارد BTEX آب آش…

ترکیبات BTEX

/
ترکیبات BTEX : ترکیبات BTEX عموما ترکیباتی هستند که در منابع نفتی و ز…

تعیین آب و رسوب در مواد نفتی

/
تعیین آب و رسوب در مواد نفتی : تعیین آب و رسوب در مواد نفتی بر …

اندازه گیری هیدروکربن های آلفاتیک

/
اندازه گیری هیدروکربن های آلفاتیک : اندازه گیری هیدروکربن های…

اندازه گیری tph

/
اندازه گیری tph : اندازه گیری tph یا همان کل هیدروکربن های نفتی (To…

آزمایش آب در نفت خام

/
آزمایش آب در نفت خام : آزمایش آب در نفت خام  دارای اهمیت است …

آزمایش آب دریا

/
آزمایش آب دریا : آزمایش آب دریا عموما شامل آزمایش پارامتر های میکر…

اندازه گیری فلز جیوه در آب(بخش دوم)

/
اندازه گیری فلز جیوه در آب : مطلب اندازه گیری فلز جیوه در آب ، در دو بخ…

اندازه گیری فلز جیوه

/
اندازه گیری فلز جیوه : برای اندازه گیری فلز جیوه ، با استفاده…

اندازه گیري فلز آرسنیک

/
اندازه گیري فلز آرسنیک : برای اندازه گیري فلز آرسنیک ، به روش دي …

جیوه در آب های نفتی

/
جیوه در آب های نفتی : جیوه در آب های نفتی ، مخصوصا  آبهای منطق…

آزمایش آب کارواش

/
آزمایش آب کارواش : آب مورد مصرف در کارواش های متفاوت از آب آ…

تفاوت bod و cod

/
تفاوت bod و cod : تفاوت bod و cod چیست ؟  براي اندازه گيري BOD يك نم…

خورندگی آب

/
خورندگی آب : خورندگی آب واکنش فیزیکی- شیمیایی ناشی از تأثیر چندین …

باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب

/
باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب : باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب ممكن است با …

اندازه گیری سختی کلسیم

/
اندازه گیری سختی کلسیم : بمنظور اندازه گیری سختی کلسیم در تيتراسيونها…

اندازه گیری یون سولفات

/
اندازه گیری یون سولفات : اندازه گیری یون سولفات به روش کدورت سنجی…

ارزيابي اثرات زيست محيطي

/
ارزيابي اثرات زيست محيطي : فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي (…

حذف فلزات سنگین

/
حذف فلزات سنگین : يكي از مهمترين مشكلات دنياي امروز، آلودگي محيط زيست …
تصفيه آب آشاميدني

تصفيه آب آشاميدني

/
تصفيه آب آشاميدني : تداوم در رشد تصاعدي جمعيت سبب افزايش تقاضا تصفيه آ…

آمونیاک محلول در آب

/
آمونیاک محلول در آب : آمونیاک محلول در آب يكي از آلاينده هاي را…

رابطه آلودگي هواي با مرگ و مير

/
رابطه آلودگي هواي با مرگ و مير : بررسي رابطه آلودگي هواي با مرگ و م…

آزمایش cod آب

/
آزمایش cod آب : آزمایش cod آب كه توسط روش دي كرومات تعيين م…

تصفیه آب چاه

/
تصفیه آب چاه امروزه تصفیه آب چاه اهمیت خود را بیشتر از قبل …
همکاری با شرکت آبرام

همکاری با شرکت آبرام

/
همکاری با شرکت آبرام برای همکاری با شرکت آبرام که متشکل از …
دمای استاندارد آب استخر

دمای استاندارد آب استخر

/
دمای استاندارد آب استخر در استخرهای سرپوشیده شنا ، مطلوب است که د…
مساله آب

مساله آب در مقیاس جهانی

/
مساله آب در مقیاس جهانی مساله آب یه بیان دکتر حامد قدوسی استاد …

Organic matter in water

/
Organic matter in water The laboratory-scale ultrafiltration…

سولفات در آب

/
سولفات در آب سولفات ها ترکیبی از سولفید و اکسیژن موجود در آب بوده و به …

مکانیک سیالات و آب

/
مکانیک سیالات و آب مکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی در …