دی اکسید کلر

/
دی اکسید کلر در کشور های اروپایی از دی اکسید کلر در بسیاری از س…

ایمنی در کلرزنی

/
ایمنی در کلرزنی ایمنی در کلرزنی مخازن آب و خروجی تصفیه خانه های پساب…

آنلاین آزمایش کنید!

/
چگونه آنلاین درخواست آزمایش آب یا خاک یا نمونه فاضلاب ده…

محیط کشت باکتری

/
محیط کشت باکتری محیط کشت باکتری ، دارای موادی هستند که برای …

ويژگي هاي منابع آب

/
ويژگي هاي منابع آب اطلاع كامل از ويژگي هاي منابع آب به خصوص خواص هيدر…

محلول استاندارد سرب

/
محلول استاندارد سرب برای تهیه محلول استاندارد سرب ۱۰ میلی گرم بر …

حلالیت کربنات کلسیم در آب

/
حلالیت کربنات کلسیم در آب شاخص حلالیت کربنات کلسیم در آب (CaCO3) به …

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب

/
تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب   تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب  در…

باکتری های بیماری زا آب

/
باکتری های بیماری زا آب باکتری های بیماری زا آب به آن دسته از …

انواع روش های شمارش باکتری ها

/
انواع روش های شمارش باکتری ها انواع روش های شمارش باکتری ها هترو…

قانون آب آشاميدني سالم

/
قانون آب آشاميدني سالم براساس قانون آب آشاميدني سالم EPA آلاينده …

ستون تبادل یونی آزمایشگاهی

/
ستون تبادل یونی آزمایشگاهی برای بدست آوردن معیار های طراحی برای حذف…

شاخص کیفیت آب

/
شاخص کیفیت آب شاخص کیفیت آب ، ادیسی براي توسعه مقايسه سیستم های…

دمای استاندارد آب جکوزی

/
دمای استاندارد آب جکوزی دمای استاندارد آب جکوزی آب گرم باید بین ۳۶ تا ۴…

تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی

/
تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی در تیتراسیون اسید ضعیف با باز…

ترکیبات آلی فرار voc

/
ترکیبات آلی فرار voc ترکیبات آلی فرار voc ، یکی از آلاینده های مه…

اندازه گیری شوری آب

/
اندازه گیری شوری آب اندازه گیری شوری آب با اسفاده از دستگاه  Condu…

خوردگی در تاسیسات

/
خوردگی در تاسیسات خوردگی در تاسیسات ، بيانگر كاهش قابل توجه در ار…

آب پرورش زالو

/
آب پرورش زالو کیفیت آب پرورش زالو ، به سه دسته پارامتر های ف…

دستورالعمل نمونه برداری آب

/
دستورالعمل نمونه برداری آب توصــيه هــاي زيــر دستورالعمل نمونه …

دتکتورهای کروماتوگرافی گازی

/
دتکتورهای کروماتوگرافی گازی دتکتورهای کروماتوگرافی گازی یا آشکار ساز ها…

اندازه گیری دی اکسید کربن در آب

/
اندازه گیری دی اکسید کربن در آب اندازه گیری دی اکسید کربن در آب به رو…

کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی

/
کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی همانطور که در مطالب قبلی کروماتوگرافی گاز…

نحوه کار با دستگاه gc mass

/
نحوه کار با دستگاه gc mass بمنظور نحوه کار با دستگاه gc mass ، …

کروماتوگرافی gc-mass

/
کروماتوگرافی gc-mass کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی یا کروماتوگرا…

آشکارساز کروماتوگرافی گازی

/
آشکارساز کروماتوگرافی گازی آشکارساز کروماتوگرافی گازی ، یکی از اجزا…

انواع روش های استخراج

/
انواع روش های استخراج انواع روش های استخراج ، بر پایه انتقال يك …

کروماتوگرافی گازی gc

/
کروماتوگرافی گازی gc در این مطلب به اساس کار پیکربندی ستون ها …

دستگاه کروماتوگرافی گازی

/
دستگاه کروماتوگرافی گازی در کروماتوگرافی گازی نمونه تبخير و به سر ستون كروما…

کیفیت آب رودخانه ها

/
کیفیت آب رودخانه ها برای تعیین کیفیت آب رودخانه ها ، باید پارامتر …

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

/
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ، به طور کلی شا…

منابع تامین آب آشامیدنی

/
منابع تامین آب آشامیدنی منابع تامین آب آشامیدنی ، شامل آب های سطح…

پارامتر های طراحی سیستم تصفیه

/
پارامتر های طراحی سیستم تصفیه متاسفانه در حال حاضر، طراحي تصفيه خانه ها…

اندازه گیری فرمالدئید

/
اندازه گیری فرمالدئید برای اندازه گیری فرمالدئید ابتدا باید به…

کیفیت آب سد

/
کیفیت آب سد کیفیت آب سد بسیار تحت تاثیر پدیده لایه بندی می …

آرسنیک آب آشامیدنی

/
آرسنیک آب آشامیدنی میلیونها نفر از مردم سرتاسر دنیا در معرض آلو…

پارامترهای کیفی آب

/
پارامترهای کیفی آب پارامترهای کیفی آب را میتوان با سه مؤلفه اصلي…

آلودگی آبهای زیرزمینی

/
آلودگی آبهای زیرزمینی تعدادی از آلاینده های شیمیایی عامل اصلی آلودگی آبها…

شاخص های کیفیت آب زیرزمینی

/
شاخص های کیفیت آب زیرزمینی به طور کلی زمانی که شاخص های کیفی…

تری هالومتان در آب

/
تری هالومتان در آب ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در …

بررسی کیفیت لجن

/
بررسی کیفیت لجن بررسی کیفیت لجن ، بستگی به عمليات موثر تغليظ…

اندازه گیری های لجن فعال

/
اندازه گیری های لجن فعال پارامترهاي مختلفي در سامانه اندازه گیری …

مواد جامد معلق tss

/
مواد جامد معلق tss مواد جامد معلق tss ، عبارتست کل مواد معلق …

ازن زنی آب

/
ازن زنی آب برخی از موارد کاربرد هاي گاز ازن را می توان گندزدایی…

آب برج خنک کننده

/
آب برج خنک کننده کیفیت آب برج خنک کننده مجتمع ها نقش مهمي د…

روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر

/
روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر لازمه روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر…

حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی

/
حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی نيترات يكي عوامل شيميايي مهم آب است.…

توتال کلی فرم

/
توتال کلی فرم توتال کلی فرم یکی از پارامتر های ميكروبي آب آشا…

روش انجام آزمایش mpn

/
روش انجام آزمایش mpn   روش انجام آزمایش mpn  به صورت 1…

انواع دترجنت ها

/
انواع دترجنت ها انواع دترجنت ها (سورفکتانتها) به ۴ دسته می توان تقسیم می شوند. …