تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تجزیه اوره

تجزیه اوره

تجزیه اوره بر اساس این است که حیوانات نیتروژن غیرقابل مصرف خود را به صورت اوره دفع می‌کنند این ماده توسط باکتری‌های هیدرولیز کننده اوره به آمونیاک تبدیل می شود این باکتری ها با ترشح آنزیم اورئاز اوره را هیدرولیز می کنند. از آنجا که تجزیه اوره به افزایش ph محیط منجر می‌شود این باکتری ها معمولا قادر به تحمل ph بالا می باشند.

تجزیه اوره

طرز کار

در یک لوله حاوی محیط اوره 1%پپتون 10%اوره  0.001 فنل رد )0.5 گرم خاک ریخته و در دمای ۳۰ درجه قرار دهید بعد از ۲۴ ساعت تغییر رنگ محیط را بررسی کنید معرف فنل رد موجود در محیط کشت با تولید آمونیاک و افزایشph به رنگ بنفش در می آید به بوی آمونیاک لوله توجه نمایید برای مشاهده باکتری های تجزیه کننده اوره از محیط کشت یک قطره روی لام قرار دهید و به روش گرم رنگ آمیزی کنید.

احیای سولفات

سولفوریک ماده ضروری برای موجودات زنده بوده و از نظر فراوانی دهمین عنصر پوسته زمین را تشکیل میدهد این عنصر عمدتاً به صورت سولفاتهای محلول یا ترکیبات سولفور احیا شده عالی می تواند در دسترس موجودات زنده قرار گیرد سولفور احیا شده به صورتh2s در نتیجه متابولیسم میکروبی و به میزان محدودی از فعالیت آتشفشانی در بیوسفر وجود دارد این ماده به استثناء شرایط بی هوازی تراکم پایینی دارد زیرا در حضور اکسیژن یا به طور خود به خودی یا توسط باکتری ها به سرعت اکسید می شود مقدارh2s نیز که از شرایط بی هوازی وارد اتمسفر می شود نسبتا پایین است زیرا s  صورتfes نامحلول رسوب میکند و رنگ سیاه رسوبات بی هوازی دلیل وجود آن است.

احیای سولفات یکی از انواع تنفس بی هوازی است این عمل توسط چند باکتری بی هوازی اجباری انجام میشود که مهمترین آنها دسولفورویبریو است دهنده hعلاوه بر ترکیبات آلی می تواندh2 نیز باشد این عمل منجر به خوردگی بی هوازی میکروبیولوژیک لوله های آهنی می‌شود که بر طبق واکنش های زیر صورت می‌پذیرد:

واکنش ۲ توسط باکتری های احیا کننده سولفات انجام می شود.

توسط این باکتری ها به مرور زمان آهن با احیای سولفات به صورت محلول در می آید.

در رسوبات بی هوازی مانند لجن در نتیجه احیای سولفات h2sتشکیل می شود از آنجایی که آب دریا دارای سولفات زیادی هست بنابراین سولفات به میزان زیادی در آن احیا می‌شود h2s سمی بوده و بوی نامطلوبی دارد.

دسولفوویبریو مارپیچی تاویبروئید ‌طور 0.8 – 0.5  متحرک با تاژه قطبی و کاملاً بی هوازی می باشد اپتیمم رشد 7.5 ال 6.6درجه حرارت اپتیمم رشد 25-40درجه است در رسوبات دریایی ابهایanoxic  و روده حیوانات وجود دارد .

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp