تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : آزمایشگاه آب و خاک تهران، آزمایشگاه آب و خاک کرج، pH خاک، منیزیم خاک، فسفر خاک، پتاسیم خاک، نیتروژن خاک

whatsapp