تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : آزمایشگاه آب و خاک تهران، آزمایشگاه آب و خاک کرج، pH خاک، منیزیم خاک، فسفر خاک، پتاسیم خاک، نیتروژن خاک

whatsapp