تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر :

آزمایش آب استخر برای اطمینان از سلامت و کیفیت آب استخر در آزمایشگاه آب شرکت آبرام اجرا می گردد. آزمایش آب استخر شامل بررسی میکروبی و شیمیایی موجود در نمونه های آب استخر با توجه به مقدار پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. پارامتر های شیمیایی شامل قلیائیت ، کدورت ،pH ،سختی کل ،کل املاح محلول(TDS) ،میزان شوری آب و پارامتر های میکروبی دیگر عبارتند از کلیفرم های گوارشی،کلیفرم کل،استافیلوکوکوس و … می باشد. سایر آزمایش هایی که در محل قابل اندازه گیری است شامل کلر آزاد و درجه حرارت  می باشد.

آزمایش آب استخر باید به صورت دوره ای اجرا گردد تا از صحت و سلامت آب استخر اطمینان حاصل شود.

دوره آزمایش آب استخر

به طور کلی استخرهای عمومی بایستی آزمایش میکروبی آب استخر را به صورت ماهانه و آزمایش های شیمیایی را هفتگی انجام داده تا از کیفیت آب اطمینان حاصل نمایند. اگر آزمایش های دوره ای  انجام نشود بیماری های آب استخر ناشی از مواد میکروبی و شیمیایی از طریق چربی بدن و سیستم بدن انسان وارد آب می شود. در صورتی که فیلتراسیون آب استخر و کندزدایی آب به درستی اجرا نگردد ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. برای استخرهای خصوصی لازم است که آنالیز میکروبی به صورت فصلی و آنالیزهای شیمیایی به صورت ماهانه اجرا گردد.

اسیدیته-آب-استخر

معمولاً برای اندازه گیری کلر آزاد  و پی هاش در آب استخر شنا از مقایسه کننده های رنگی (کمپراتور) استفاده می شود. اساس روش آزمایش با این کمپراتورها مقایسه می باشد که بر اساس رنگ تشکیل شده مقدار حدودی کلر و پی اچ مشخص می گردد.

شناساگر های آنالیز های آب

کمپراتورهای مورد استفاده برای هر تستی متفاوت و دارای دیسکهای رنگی با رنجهای مختلف می باشد. بهتر است محلول های مصرف در شروع هر فصل دوباره تهیه شود. زیرا در طول فصل محلول ها ممکن است تحت تأخیر نور خورشید و یا در حین استفاده توسط اپراتور آلوده گشته و از کیفیت آن کاسته شود. برای نگهداری بهتر آب استخرهای شنا باید از معرف های سالم و تازه برای انجام تستها استفاده نموده تا سبب اشتباه در قرائت نتایج نشود. علاوه بر محلول های معرف، روش تست اشتباه، کثیف بودن ظرف شیشه ای و دیسکهای کمپراتور، خطای درجه حرارت و ناخالصی هایی مانند آهن، منگنز و نیترات ها سبب توسعه رنگ اشتباه می شوند.

نمونه برداری آزمایش آب استخر

نمونه جمع آوری شده باید فوراً به آزمایشگاه ارسال و آنالیز های لازم بدون تأخیر انجام شود.در طول این دوره باید از تابش خورشید محفوظ بمانند تا در قرائت نتایج اشتباه رخ ندهد. برای انجام تست با استفاده از کمپراتور باید تمام لوله های آزمایش ودیسکها تمیز باشند و با نمونه آب قبل از استفاده شستشو داده شوند همچنین چون امکان دارد اپراتور در طول دوره نمونه برداری مواد شیمیایی را نگه داری کرده باشد قبل از انجام آزمایش باید دست های خود را بشویند.

کمپراتورهای مورد استفاده برای هر تستی متفاوت و دارای دیسکهای رنگی با رنجهای مختلف می باشد. بهتر است محلول های مصرف در شروع هر فصل دوباره تهیه شود زیرا در طول فصل محلول ها ممکن است تحت تأخیر نور خورشید و یا در حین استفاده توسط اپراتور آلوده گشته و از کیفیت آن کاسته شود. بنابراین برای نگهداری بهتر آب استخرهای شنا باید از معرف های سالم و تازه برای انجام تستها استفاده نموده تا سبب اشتباه در قرائت نتایج نشود.

علاوه بر محلول های معرف، روش تست اشتباه، کثیف بودن ظرف شیشه ای و دیسکهای کمپراتور، خطای درجه حرارت و ناخالصیهایی مانند آهن، منگنز و نیتراتها سبب توسعه رنگ اشتباه می شوند.

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp