تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلیفرم مدفوعی

کلیفرم مدفوعی :

مواد مورد نياز تست کلیفرم مدفوعی اين محيط ممكن است به صورت خشك در بازار موجود نبوده و نياز به تهيه مواد اوليه داشته باشد. در صورت نياز به تهيه به صورت زير آماده مي گردد.

کلیفرم مدفوعی

به كمك حرارت مواد جامد را در آب حل كرده و سپس (پلي اتيلن گليكول پارا ايزو اكتيل 6 تنظيم نماييد. پيش از سترون كردن، محيط را در لوله هاي /9± 0/ را در 1 PH . فنيل اتر) را بيفزاييد.تخمير ريخته و به هر كدام يك لوله دورهام اضافه كنيد . به طوري كه پس از س ترون شدن حداقل بخشي
از لوله هاي دورهام در محيط كشت شناور باشند . لوله هاي تخمير را با در فلزي يا پلاستيك مقاو م ببنديد و در اتوكلاو با دماي oC 121 به مدت 10 دقيقه قرار دهيد. لوله ها را مي توانيد در دماي آزمايشگاه يا جاي تاريك تا 7 روز نگهداريد. تشكيل رسوب مشكلي در كار ايجاد نمي كند.

نمونه به آن، ميزان تركيبات تشكيل ml را با غلظتي بسازيد كه افزودن 10 A محيط كشت 1 بهتر ml دهنده آن را كه بايد در يك محيط استاندرد وجود داشته باشند، كاهش ندهد. براي لوله هاي 10 است محيط كشت را با غلظتي دو برابر از مواد تهيه شده پيشنهاد شده تهيه نمود.

روش آزمايش کلیفرم مدفوعی:

در روش استاندارد تخمير براي كل كليفرم ها A لوله هاي حاوي آبگوشت 1  تشريح شده با كشت ميكروبي تلقيح كرده و به مدت 3 ساعت در انكوبات ورoC35± قرار دهيد . 0/ 5 سپس تمام لوله ها را به حمام آب با دماي oC21 ساعت ديگر ± 44/5± منتقل كرده و به مدت 2 0/ 2 گرما گذاري كنيد.

تفسير آزمايش کلیفرم مدفوعی:

ظرف 24 ساعت يا كمتر بيانگر پاسخ مثبت A توليد گاز در هر يك از لوله هاي حاوي آبگوشت 1  را از روي تعداد لوله هاي مثبت، همانطور MPN به آزمايش حضور كليفرم هاي مدفوعي است . ميزان كه پيش از اين تشريح شد، محاسبه كنيد.

 

5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp