تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

در آزمایشگاه شرکت دانش بنیان آب راهبر محاسب ما چه می کنیم ؟

آنالیز شیمیایی آب

در بخش شیمیایی آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت دانش بنیان آبرام ، آزمایش انواع آب و پساب شامل آزمایش آب آشامیدنی، معدنی، آب چاه ، آزمایش آب استخر ، رودخانه، دریا، دریاچه، آزمایش آب استخر پرورش ماهی و میگو و زالو و آزمایش پساب خروجی تصفیه خانه ها، آزمایش آب سیستم تاسیسات و... شامل تعیین تمامی آنیون ها و کاتیون ها و شاخص های مربوطه آب و فاضلاب مانند پارامتر های نیترات ، سولفات ، فسفات ، سدیم ، شوری ، نیتریت ، آمونیاک ، سختی کل ، کلسیم، منیریم، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت کل ، سولفید ، کلراید ،چربی و روغن، فلوراید، دترجنت ها، BOD ، COD ، TSS و ... قابل انجام است.

آنالیز میکروبی آب

آزمایش های میکروبی در آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت دانش بنیان آبرام شامل اندازه گیری شاخص های آلاینده میکروبی آب مانند توتال کلی فرم، کلی فرم گوارشی، باکتری های هتروتروف ، سودوموناس ، استرپتوکوک مدفوعی و باکتری های کاهنده سولفید (SRB)، استافیلوکوکوس ، شمارش تخم انگل، شاخص های بیولوژیک مانند زئوپلانکتون ها و فیتوپلانکتون و ... به روش های استاندارد برگرفته از US-EPA، ASTM ، Standard Method For Examination of Water and Wastewater و سازمان ملی استاندارد می باشد.

آنالیز فلزات سنگین و هیدروکربن ها

در این بخش فلزات سنگین نمونه های آب و پساب همچون آرسنیک ، آهن ، کروم ، مس ، منگنز ، روی ، قلع ، جیوه و سایر فلزات در نمونه های آب ، خاک و پساب با دستگاه جذب اتمی آنالیز می گردد. همچنین برای آزمایش آب و خاک و تعیین هیدروکربن های آلفاتیک ، هیدروکربن های آروماتیک ، ترکیبات PAH ، ترکیبات PCB ، تری هالو متان ها و سایر هیدروکربن ها با دستگاه کروماتوگرافی گازی‌(GC) قابل انجام می باشد.

ارائه خدمات به بیش از 1000 سازمان و شرکت :

پژوهشگاه صنعت نفت
نیروهای مصلح
بوتان
دیجی کالا
هواپیمایی ماهان
مزمز
شرکت پخش رازی
همگام خودرو
whatsapp