تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB)

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) :

به منظور بررسی باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) ، تشكيل بيوفيلم هاي ميكروبي و به دنبال آن خوردگي در تجهيزات و شبكه ها که از جمله مسايل مهم در  انشعابات آب و فاضلاب مي باشد . موجودات مختلف مانند باكتريها, قارچها , جلبك ها و جانوران دريايي به طور مستقيم و يا غير مستقيم در فرآيند خوردگي شركت مي كنند . رشد اين ميكروارگانيسم ها با ترشح پليمر خارج سلولي همراه مي باشد كه سبب تشكيل لايه اي به نام بيوفيلم بر سطوح تجهيزات مي شود. اين لايه در نتيجة جذب مواد معلق موجود در آب حجيم مي شود. با تشكيل بيوفيلم بر جداره سطوح, شرايط جهت رشد باكتريهاي خورنده كه مهمترين آنها باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) مي باشند, مساعد گرديده و در زير رسوبات تشكيل شده , خوردگي ميكروبي ظاهر مي شود.

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB)

 

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) بطور وسيعي از اقيانوسها ,آبهاي شيرين ,رسوبات و لجن ها پراكنده مي باشند و در حين تكثير با استفاده از سولفات به عنوان پذيرنده نهايي الكترون ,سولفيد هيدروژن توليد مي نمايند. تاكنون حدود 14 جنس از اين گروه باكتريها شناخته شده كه به جز جنس دسولفونما تمامي آنها گرم منفي مي باشند. مطالعات نشان مي دهد كه يك جنس از اين باكتريها به نام دِسولفوويبريو, مي تواند در حين تكثير فعال خود, بيش از 10 گرم در ليتر سولفيد توليد نمايد. اگر مقدار سولفيد هيدروژن به ppm 0.5 برسد بوي آن در آب آشاميدني قابل تشخيص مي باشد و اگر اين غلظت حدود ppm 1 باشد , آب را سياه و متعفن مي كند و اگر به بيش از 1 ppm برسد علاوه بر استشمام بوي تعفن, آب را بسيار خورنده مي سازد. به علاوه مواردي از ايجاد كوليت زخمي شونده توسط باكتريهاي احيا كننده سولفات گزارش گرديده است, اين باكتريها در شرايط مناسب با رشد خود در داخل خطوط لوله ها, ايجاد توده هاي بسيار بزرگي به نام گالوانيك سل مي كنند. تاثير سوء‌ اين توده ها در خورندگي خطوط لوله ها بيش از اثر سولفيد هيدروژن بر فلزات يابتون مي باشد.

با توجه به مطالب فوق, شناسايي و شمارش اين باكتريها در آب آشاميدني ضروري مي باشد.

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) به باكتريهايي گفته مي شود كه در محيط هایی دماي 37-28 درجه سلسيوس به مدت 21 روز ايجاد رسوب سياه رنگ مي نمايد و يا اينكه با افزودن 0.5 ميلي ليتر معرف كلريدفريك و 0.5 ميلي ليتر معرف پارا آمينو دي متيلن آنيلين طي مدت 15 دقيقه ايجاد رنگ آبي مي نمايد.

برای دانلود استاندارد اندازه گیری باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) بر روی لینک کلیک کنید.

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB)

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp