تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی به منظور تعیین سلامت و کیفیت آب شرب و همچنین به دلایل دیگر انجام می گیرد. در آزمایشگاه آب آشامیدنی شرکت آبرام کلیه پارامترهای مربوط به آب آشامیدنی آزمایش می شود. اگر نیاز به آزمایش فوری آب آشامیدنی خود دارید می توانید با ما تماس بگیرید. این آزمایشگاه در مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی واقع شده است. به منظور اطلاع از نحوه نمونه برداری و ارسال نمونه می توانید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرد (آدرس).

 

آزمایش آب آشامیدنی

پارامتر های آزمایش آب آشامیدنی

شامل بررسی کیفیت میکروبی ، فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بر حسب نوع و مقدار مواد موجود در آب است. آنالیز آب که مبناي قضاوت درباره قابل شرب بودن و تاثیرگذاري هر کدام از اجزا فوق بر کیفیت آب می باشد. پارامتر های میکروبی آب آشامیدنی شامل توتال کلیفرم و فیکال کلی فرم می باشد. پارامتر های شیمیایی شامل کاتیون ها و آنیون های آب مانند سدیم، نیترات ، سولفات و … است.  و همچنین شاخص های مانند مواد آلی آب (cod) می باشد. محیط هاي آبی مکان مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها می باشند.

پارامتر های میکروبی آزمایش آب آشامیدنی

ورود مواد آلی، آب را آلوده ساخته و محیط را براي رشد میکروارگانیسم ها مناسبتر می کند. عدم مدیریت صحیح در امر جمع آوري و تصفیه پساب ها  منابع آب آشامیدنیپیامدهايی در بخش سلامت آب می شود. انواع مختلفی از باکتري ها ، ویروسها، انگلها و غیره به راحتی می توانند وارد شبکه هاي آبرسانی شوند. ایجاد بیماري هاي روده اي و حاد را نمایند. وجود برخی از املاح و مواد شیمیایی در آب براي انسان و سلامتی او ضروري است.

ممکن است برخی  پارامتر هاي شیمیایی در غلظت هاي ناچیز سمی بوده و یا در دراز مدت ایجاد بیماری ها  مختلفی نماید. در حال حاضر کنترل کیفی آب در شبکه هاي توزیع به معناي تعیین مشخصه هاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی است. در اکثر مناطق مطالعات گسترده اي بر روي کیفیت آب انجام شده است.

فیلم روش آزمایش سختی آب در شرکت آبرام

 

پارامترهای میکروبی آب آشامیدنی

آزمایش میکروبی آب آشامیدنی

 

پارامترهای فیزیکی – شیمیایی آب آشامیدنی

آزمایش فیزیکی – شیمیایی آب آشامیدنی

 

پارامترهای فلزات سنگین آب آشامیدنی

آزمایش فلزات سنگین آب آشامیدنی

 

نمونه برداری میکروبی آزمایش آب آشامیدنی :

مرحله اول نمونه برداری

اگر برداشت نمونه برای آزمایش آب آشامیدنی از طريق شير و يا لوله نمونه گيري انجام شـود. باید حداقل پنج دقيقه براي شستـشوي كامـل سيستم به ميزان شش تـا ده برابر حجم سیستم، آب جريان يابد. خروجي نمونه را بسته و بدون لمس كردن قسمت دروني آن را خالي كنيـد. سپس با شعله مناسب و يا هر وسيله ديگري كه دوده وارد لوله نكنـد محـل خروجي نمونه را شعله بگيريد. در صورتي مي توان روش استفاده از شعله را حذف نمود كه خروجي نمونه با استفاده از پنبه و پارچه اشباع شده با الكـل اتيليك تقليب شده (70درصد) پاك شود.

مرحله دوم نمونه برداری

در صورتي كه آب مورد نمونه گيري كلرينه شده و داراي باقيمانده كلر باشـد. يا عامل اكسيد كننده ديگري به صورت آزاد و يا تركيبي در آب باشد، يك بطري نمونـه بـرداري محتـوي مقـداري تيوسولفات سديم انتخاب شود. در غير اين صورت اسـتفاده از تيوسـولفات سديم حذف مي گردد. در حالتي كه افزودن تيوسولفات در آزمون هاي بعدي مانند بررسي بـاكتري هاي احيا كننده سولفات و غيره ايجاد مزاحمت مي كند. بايد از به كـار بـردن تيوسولفات در بطري نمونه گيري خودداري كرد و بايد آزمون را به سرعت انجام داد.

مرحله سوم نمونه برداری

درب بطري را برداريد،بـدين صـورت اسـت كـه بـراي جلوگيري از آلوده شدن آن در اثر تماس مستقيم با دست، آن را با پوشـشي مانند كاغذ آلومينيوم برداشته شود. براي اجتناب از لمس كـردن دهانـه بطـري پائين بطري را گرفته شود. بدون آبكشي بـا آب مـورد نمونـه گيـري نمونه را بـه سرعت در زير جريان آب قرار داده شود. سه چهارم بطري پر شود تـا عمـل مخلوط كردن نمونه قبل از آزمون به سهولت قابل انجام باشد. بدون تأمل درب بطري را گذارده و ورق گردگير را دور گردن بطـري پیچیده شود. دقت كنيد از تماس با در گردن بطري در حين عمل خودداري و غباري در اثر وزش باد داخل بطري نشود.

نکات نمونه برداری خارج از فشار جو

هنگامي كه نتایج آزمایش آب  مورد نمونه گيري خارج از فشار جو باشد بايـد از وسايل مخصوص استفاده شود.  در صورت اجازه دادن شرايط فيزيكي، ساده ترين وسايل، استفاده از فشار سنج مي باشد.  وسيله برداشت نمونه از يك ظرف نمونه گيري كه تحت خلا قرار دارد يك پمپ پيستوني كوچك است.  پمپ پیستونی کوچک كه نمونه را به يك ظرف نمونه گيري كـه در فشار جو است منتقل مي كند.   اين پمپ بايد از مواردي بوده و ساختمان آن طوري باشد كه باعث آلودگي نمونه نشود.

ظرف گيرنده نمونـه و نقطه نمونه گيري جاي گيرد. با چنين تركيبي نمونه موجود در ظـرف گيرنده نمونه پس از بستن شير آن و رسانيدن به جو، به داخل ظرف نمونـه گيري خالي خواهد شد.

حد مجاز کیفیت آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی

 

تفسیر نتایج آزمایش آب آشامیدنی

تفسیر آزمایش میکروبی آب آشامیدنی

تمام آب ها به نوعی باکتری در خود دارند و جود باکتری ها به معنای ناسالم بودن آب برای شرب نیست. فقط باکتری های بیماری زا که به عنوان پاتوژن شناخته می شوند منجر به بیماری می شوند. نتایج آزمایشات میکروبی شما حداقل باید شامل باکتری های کل کلیفرم و کلیفرم های گوارشی باشد. باکتری های کل کلیفرم شامل چندین نوع باکتری است که معمولاً در محیط از جمله خاک، پوشش گیاهی و آب های سطحی تصفیه نشده یافت می شوند. آنها همچنین در روده حیوانات خونگرم از جمله انسان یافت می شوند.

آزمایشگاه معمولا آزمایش میکروبی را مثبت یا منفی گزارش می دهد که وجود یا عدم وجود باکتری های کلیفرم را نشان می دهد. نتیجه منفی کل کلیفرم ها به معنای ایمن و سالم بودن آب از نظر میکروبی برای مصرف انسان است.

مثبت بودن نتیجه آزمایش نشان دهنده شرایط غیر بهداشتی و وجود احتمالی میکروب های بیماری زا در آب می باشد. اگر آزمایش کلیفرم گوارشی مثبت باشد نشان دهنده این ا ست که احتمالا توسط فاضلاب انسانی یا فاضلاب دیگر حیوانات خونگرم آلوده شده است.

در کل اگر آب آلوده به میکروب های بیماری زا باشد می تواند باعث اسهال، گرفتگی عضلات، حالت تهوع، سردرد یا علائم دیگر شود. این بیماری ها بیشتر سلامتی نوزادان، کودکان خردسال و افرادی که سیستم ایمنی بدنشان به شدت پایین است را تهدید می کنند.

تفسیر آزمایش شیمیایی آب آشامیدنی

قلیایی بودن آب (قلیائیت):

قلیائیت آزمایش و اندازه گیری آب برای خنثی سازی اسیدها است. مواد شیمیایی غالب موجود در آب های طبیعی کربنات ها، بی کربنات ها و هیدروکسیدها هستند. ولی یون بی کربنات معمولاً بیشترین مقدار را تشکیل می دهد. با این حال، نسبت این یون ها تابعی از pH، ترکیب مواد معدنی، دما و مقاومت یونی است.

آرسنیک

آرسنیک یک عنصر شبه فلز است که مزه و بو ندارد. این عنصر از منابع طبیعی در زمین یا از طریق اقدامات کشاورزی و صنعتی وارد منابع آب آشامیدنی می شود. طبق استاندارد EPA، آشامیدن آب آشامیدنی آرسنیک دار با سرطان مثانه، ریه ها، پوست، کلیه ها، مجاری بینی، کبد و پروستات ارتباط دارد و می تواند موجب این بیماری ها شود. اثرات غیر مستقیم خوردن آب آرسنیک دار موجب مشکلات قلبی و عروقی، ریوی، پایین آمئن ایمنی بدن، مشکلات عصبی و دیابت می شود.

کلسیم و منیزیم

کلسیم  و منیزیم عامل اصلی در سختی آب هستند. وقتی آب جوشانده می شود، کلسیم تجزیه شده و به صورت رسوب باقی می ماند. مقدار حداکثری برای کلسیم تعیین نشده است. اگر غلظت منیزیم بیشتر از 125 میلی گرم بر لیتر باشد ممکن است بر روی برخی افراد اثر ملین داشته باشد. برای پایین آوردن کلسیم باید از دستگاه های تصفیه آب RO استفاده می شود. اگر مقدار منیزیم آب بالا باشد می توان از طریق تقطیر آن را پایین آورد و کنترل کرد.

کلراید

غلظت زیاد یون کلراید باعث می شود که آب طعم شوری بگیرد و همین طور در لوله های آب گرم خوردگی ایجاد شود. آب های با کلراید بالا بر روی برخی افراد اثر ملین دارد. بالاترین حد کلراید در آب های آشامیدنی حدود 250 میلی گرم در لیتر است. اگرچه حس طعم شوری از مقدار به بالا دشوار است اما اگر مقدار کلراید از این مقدار بالاتر باشد، می تواند اثرات سوئی بر سلامتی داشته باشد. افزایش مقدار کلراید در آب ها ممکن است نشت فاضلاب انسانی، کودهای حیوانی و پساب ها و ضایعات صنعتی به آب باشد.

رنگ

رنگ ممکن است نشان دهنده مواد آلی محلول، آلودگی میکروبی و استفاده زیاد از مواد ضد عفونی کننده و عوارض جانبی آن باشد. فلزات سنگین نیز از آلاینده های غیر آلی هستند که می توانند از دلایل عمده رنگ در آب باشند. سایر آلاینده ها که ممکن است موجب تغییر رنگ آب شوند می توان به آلومینیوم، مس، مواد شوینده، آهن، منگنز و TDS باشد. برای از بین بردن رنگ بهترین گزینه همان دستگاه های تصفیه آب RO می باشد.

EC

رسانایی یا همان EC اندازه گیری میزان هدایت جریان الکتریکی در آب می باشد. EC با TDS ارتباط نزدیکی دارد. حداکثر سطح EC در آب 0.85 میکرو زیمنس در سانتی متر است و برای آب آسامیدنی تا 0.4 میکرو زیمنس در سانتی متر می باشد. برای پایین آوردن EC نیز باید از دستگاه های تصفیه آب RO  استفاده کرد.

فلوراید

فلوراید با غلظت 0.0 تا 1.2 میلی گرم در لیتر در آب آشامیدنی از پوسیدگی دندان ها محافظت می کند. با این حال اگر مقدار آن از مقدار استاندارد بالا باشد (بیش از 1.5 میلی گرم در لیتر) باشد ممکن است باعث تغییر رنگ دندان و ایجاد لکه های سفید در دندان شود. افزایش سطح فلوراید باعث آسیب به ستون فقرات و بیماری های استخوانی شود. از آنجایی که میزان فلوراید در آب های زیر زمینی در اکثر مواقع پایین است، در صورت استفاده از آب های زیرزمینی برای شرب شرکت آب و فاضلاب فلوراید را به آب اضافه می کند.

آهن و منگنز

اگر غلطت آهن در آب بیشتر از 0.3 میلی گرم در لیتر و غلظت منگنز بیشتر از 0.05 میلی گرم در لیتر باشد ممکن است باعث ایجاد لکه های قهوه ای و سیاه در لباسشویی، روشویی، وسایل لوله کشی و … شود. به علاوه امکان دارد آب طعم فلز بدهد و بر نوشیدنی ها و خوراکی از آب تهیه می شود اثر بگذارد. اگر مقدار آهن بیش از مقدار استاندارد باشد در کوتاه مدت تأثیری بر سلامتی ندارد ولی در بلند مدت باعث سرطان می شود. برای حذف آهن و منگنز از آب از فیلترهای مخصوص در دستگاه تصفیه آب RO استفاده می شود.

نیترات

حداکثر غلظت نیترات در آب های آشامیدنی 50 میلی گرم در لیتر می باشد.  غلظت نیترات آب برای نوزادن و همچنین افراد سن بالا و بیمار باید از این مقدار پایین باشد. اگر آبی که برای حل کردن شیرخشک نوزادان استفاده می شود بالاتر از حد توصیه شده باشد موجب متهموگلوبینمیا (سندروم نوزاد یا بیماری کودک آبی) می شود

pH 

pH آب میزان اسدی یا بازی (قلیایی) آب را مشخص می کند. pH مقیاس لگاریتمی است که بر اساس اندازه گیری یون های هیدروژن آزاد در آب ساخته شده است. مقیاس آن از 0 تا 14 است، pH 7 خنثی در نظر گرفته می شود، 0 تا 7 اسیدی و 7 تا 14 قلیایی می باشد. از آنجایی که pH می تواند تحت تأثیر مواد معدنی محلول و مواد شیمیایی قرار بگیرد، این یک شاخص مهم برای تغییر در شیمی آب است.

طبق استاندارد 1053 سازمان ملی استاندارد، آب آشامیدنی با pH بین 6.5 تا 9 به طور کلی رضایت بخش در نظر گرفته می شود. pH پایین تر از 6 می تواند برای تجهیزات لوله کشی که فلزی هستند خورنده باشد. به علاوه pH آب می تواند بر عملکرد سموم دفع آفات، بویژه علف کش ها تأثیر بگذارد.

پتاسیم

غلظت پتاسیم در آب به طور کلی بسیار کم است. اگر چه مقدار بیش از حد ممکن است اثر ملین بر روی افراد داشته باشد. اما سازمان ملی استاندارد حداکثر مجاز را تعیین نکرده است.

سدیم

سدیم در بدن انسان به حفظ تعادل آب کمک می کند. مصرف سدیم توسط انسان عمدتاً به عنوان کلرید سدیم یا نمک خوراکی است. سهم آب آشامیدنی در مقایسه با سایر منابع معمولاً ناچیز است. بعضی از بیماری ها مانند بیماری های قلبی، بیماری های گردش خون یا کلیه یا سیروز کبدی ممکن است به دلیل کمبود سدیم در بدن باشد. اگر آب آشامیدنی حاوی غلظت بالای سدیم باشد برای اینگونه افراد مفید خواهد بود. سازمان ملی استاندارد حد مطلوب و حد مجاز سدیم در آب آشامیدنی را 200 میلی گرم بر لیتر اعلام کرده است.

سولفات ها

اگر آب حاوی مقادیر زیادی سولفات (به ویژه سولفات منیزیم و سولفات سدیم) باشد ممکن است بر روی افرادی که به نوشیدن آب عادت ندارند اثر ملین داشته باشد. این تأثیرات در افراد متفاوت است و به نظر می رسد که فقط تا زمانی که به استفاده از آب عادت نکنند ادامه دارد. غلظت بالای سولفات در آب نیز بر طعم آب تأثیر می گذارد و همین طور میزان رسوب گذاری در دیگ های بخار و مبدل های حرارتی را بالا می برد. حد مطلوب سولفات ها در آب 250 میلی گرم بر لیتر و حد مجاز آن 400 میلی گرم بر لیتر است. برای پایین آوردن سولفات آب می توان از دستگاه های تصفیه آب RO استفاده کرد.

کل مواد جامد محلول (TDS)

غلظت زیاد TDS ممکن است بر طعم غذا تأثیری بدی بگذارد و همین طور موجب گرفتگی لوله ها شود. حداکثر مطلوب غلظت TDS در آب بر طبق استاندارد 1053 سازمان ملی استاندارد 1000 میلی گرم بر لیتر است. برای پایین آوردن غلظت TDS در آب باید از دستگاه های تصفیه استفاده کرد.

سختی کل

آبی سختی آن بالا باشد صابون در آن کف نمی کند چرا که کلسیم و منیزیم آب سخت بالاست. آب های بسیار سخت هیچگونه اثر سوئی بر سلامتی نداشته باشند و ممکن است از آب های نرم خوش طعم تر باشند. آب سخت علاوه بر اینکه موجب می شود صابون در آب کف نکند و مواد شوینده زیادی برای شستشو صرف شود، موجب زرد شدن پارچه بعد از سشتشو می شود.  باعث سفت شدن سبزیجات موقع پخته شدن می شود و موجب ایجاد رسوب در دیگ های بخار، آبگرمکن، لوله ها و همین طور وسایل آشپزخانه شود. حداکثر مطلوب سختی برای آب آشامیدنی 200 میلی گرم بر لیتر و حداکثر مجاز آن 500 میلی گرم بر لیتر می باشد.

کدورت

منشع کدورت در آب می تواند مواد معدنی معلق، باکتری ها، پلانگتون ها و مواد معدنی آلی و معدنی محلول باشد. کدورت آب های سطحی معمولاً بیشتر از آب های زیرزمینی است. برای از بین بردن کدورت آب می توان از فیلتر شنی استفاده کرد.

 

مزیت های نوشیدن آب آشامیدنی سالم و کافی

60 درصد بدن انسان را آب تشکیل می دهد. معمولاً نوشیدن 8 لیوان آب به هر فرد توصیه می شود

از جمله فواید آب عبارت اند از:

 • آب مفصل ها را روان می کند

حدود 80 درصد غضروف موجود در مفاصل و دیسک های ستون فقرات را آب تشکیل می دهد. کم آبی طولانی مدت می تواند توانایی جذب شک در مفاصل را کاهش داد و منجر به درد مفاصل شود.

 • موجب ایجاد بزاق و مخاط می شود

بزاق که به هضم غذا کمک می کند و دهان، بینی و چشم را مرطوب نگه می دارد که کامل وابسته به آب است. نوشیدن آب دهان را تمیز نگه می دارد و اگر به جای نوشیدنی های شیرین از آب استفاده شود، پوسیدگی دندان را کاهش می دهد.

 • موجب رسیدن اکسیژن به بدن می شود

بیش از 90 درصد خون از آب تشکیل شده است و خون نیز اکسیژن را به نقاط مختلف بدن می رساند.

 • آب سلامت و زیبایی پوست را افزایش می دهد

با کمبود آب بدن، پوست در برابر اختلالات پوستی آسیب پذیرتر شده و دچار چین و چروک زودرس می شود.

 • تأثیر بر ساختار و عملکرد مغز، نخاع و سایر بافت های حساس

کمبود آب بدن می تواند بر ساختار و عملکرد مغز تأثیر بگذارد. همچنین در تولید هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی نقش دارد. کم آبی طولانی مدت می تواند منجر به به مشکلاتی در حافظه شود.

 • آب دمای بدن را تنظیم می کند

با گرم شدن بدن، آبی که در لایه های میانی پوست ذخیره شده به صورت عرق به سطح پوست می آید و موجب خنک شدن بدن می شود.

 • وابسته بودن دستگاه گوارش به آب

برای اینکه روده به درستی کار کند به آب نیاز دارد. کمبود آب بدن می تواند منجر به مشکلات گوارشی، پبوست و اسیدی شدن بیش از حد معده شود. این عوامل موجب شوزش معده شده و زخم معده را افزایش می دهد.

 • دفع سموم بدن

آب در فرایند تعرق و دفع ادار و مدفوع مورد نیاز است.

 • به تعادل نگه داشتن فشار خون کمک می کند

کمبود آب می تواند باعث غلیظ شدن خون و افزایش فشار خون شود.

 • آب مجاری تنفسی را باز می کند

بدن موقع مواجه با کم آبی مجبور می شود راه های تنفسی را به حداقل می رساند تا میزان از دست دادن آب به حداقل برساند. این امر می تواند آسم و آلرژی را بدتر کند.

 • مواد معدنی و مغذی را به بدن می رساند

موادی معدنی و مغذی در آب حل می شود و امکان رسیدن آن به نقاط مختلف بدن فراهم می شود.

 • جلوگیری از سنگ کلیه

کلیه ها مایعات را در بدن تنظیم می کنند. کمبود آب می تواند منجر به سنگ کلیه و سایر مشکلات شود.

 • موجب کاهش وزن می شود

اگر به جای نوشیدنی های شیرین از آب استفاده شود موجب کاهش وزن می شود. نوشیدن آب قبل از غذا با ایجاد حس سیری، از پرخوری جلوگیری کرده و موجب لاغر شدن فرد می شود.

 • موجب کاهش سردرد می شود

کمبود آب در بدن می تواند باعث ایجاد سردرد و میگرن در برخی افراد می شود.

 

 

4.3/5 - (9 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

سلام
یکی از مواردی که باید در آزمایشگاه های اینچنینی رعایت شود رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان است.
در این ویدئو لباس اپراتور آزمایشگاه به شکل قابل توجهی چرک است و لوله ی نمونه برداری را بر روی سطح قرار می دهند که طبیعتا آلوده است!
حقیتا قصد داشتم نمونه آب را برای آزمایش به آزمایشگاه شما ارسال کنم که با دیدن این ویدئو کلا منصرف شدم.
امیدوارم رعایت بفرمایید.

whatsapp