تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت آب آشامیدنی

کیفیت آب آشامیدنی :

کیفیت آب آشامیدنی شامل بررسی پارامتر های شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژیکی آب. کیفیت آب آشامیدنی شاخص تعیین کننده ای در سلامت مصرف کنندگان آب است. به همین منظور اندازه گیری کلیه کاتیون ها و آنیون های آب شامل پارامتر های زیر هر کدام با هدف خاصی انجام می شود. پارامتر های نیترات ،سولفات،فسفات ،سدیم ،شوری ،نیتریت ،آمونیاک ، سختی کل، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت کل ،  BOD ، COD ، TSS و … . پارامتر های میکروبی عموما شامل توتال کلی فرم، کلی فرم گوارشی، باکتری های هتروتروف ،باکتری سودوموناس است. 

کیفیت آب آشامیدنی تعیین کننده ویژگی های شیمی و فیزیک آب است.

توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست همواره به تامین آب سالم وابسته است. کیفیت آب آشامیدنی شامل پارامتر های میکروبی و شیمیایی و فیزیکی آب می باشد که استاندارد نبودن مقدار این پارامتر های باعث آلایندگی آب می شود. شکل تامین آب در کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، فقط کمبود منابع آب نیست، بلکه عدم بکارگیري تکنولوژي مناسب در امر تامین، تصفیه و توزیع آب است.

اهمیت کیفیت آب آشامیدنی

همانگونه که کمیت آب مورد توجه است، کیفیت آب نیز شاخصی است که باید توجه بیشتری به آن معطوف داشت. کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سلامتی، بهداشت فردی و عمومی جامعه نسبت مستقیم دارد.

لزوم پایش آب و تامین شرایط بهداشتی و استاندارد برای آشامیدن باعث شده که کنترل کیفیت آب آشامیدنی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. جهت کنترل کیفیت آب آشامیدنی و پی بردن به سطح کیفیت آن از شاخصهای کیفی آب استفاده می شود.

شاخص کیفی آب

شاخص کیفی آب به عنوان ابزاری است که اطلاعات پیچیده در مورد پارامترهای اساسی کنترل کیفیت آب را به صورت یک عدد شاخص و ساده، جهت درک بهتر مسئولین و مردم عادی تبدیل میکند. بیشترین شاخصهای کیفی بر اساس میزان استاندارد و یا حد مورد انتظار مربوط به هر پارامتر محاسبه می شوند.  با توجه به میزان تاثیری که هر پارامتر می تواند به نوبه خود برای سلامتی یا مصرف دیگر داشته باشد یک فاکتور وزنی مناسب به آن اختصاص داده می شود. در نهایت کیفیت آب به صورت خوب تا بد تفسیر می شود.

شاخص کیفی آب توانایی نقد کردن متغیرهای کیفی آب را برای شرح کیفیت آب که به سادگی قابل درک برای عموم مردم نیست را دارا است.  شاخص کیفیت آب یا WQI) Water Quality Index) ، توانایی کاهش انباشت اطلاعات برای بدست آمدن یک مقدار عددی جهت شرح دادن داده های خام در یک قالب ساده، قابل فهم و منطقی است.  WQI یک عدد (مشابه یک درجه) است که برای نشان دادن کیفیت آب بصورت کلی در یک منطقه یا یک زمان معین براساس پارامترهای مجزای کیفیت آب است. بازتاب کننده یک شرایط کلی از فاکتورهای مرتبط به هم در کیفیت آب برای هر سیستم آبی است.

انواع شاخص کیفیت آب

از مهمترین شاخص های کیفی آب می توان به شاخص زیر را نام برد :

  • شاخص کیفی آب طراحی شده توسط انجمن ملی بهداشت امریکا NSFWQI
  • شاخص کیفی آب طراحی شده توسط انجمن محیط زیست کانادا CCMEWQI
  • شاخص کیفی آب اورگانOWQI
  •  شاخص کیفی آب با روش حسابی وزنیWAWQI

پارامتر های تاثیر گذار در شاخص کیفی آب

پارامتر های تاثیر گذار در شاخص های کیفیت آب متفاوت است.

پارامتر های عمومی زیر به طور معمول برای شاخص های کیفی آب در نظر گرفته می شود. میزان تاثیر گذاری این پارامتر ها برای آب های متفاوت، متغیر است.

پارامترهای کیفی آب

 

3.5/5 - (11 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp