تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شاخص کیفیت آب

شاخص کیفیت آب

شاخص کیفیت آب ، ادیسی براي توسعه مقايسه سیستم های كيفيت آب در بخش هاي مختلف يك منطقه ، ایالت یا کشور بوده و معمولا داراي 100 درجه كيفيت آب است.به طور عمده بر مبناي محاسبات آمایر براي محاسبه ارزش واحدي شاخص های کیفی آب بمنظور بيان وضعیت کلی کیفیت آب از چند پارامتر ها مورد آزمایش است. نتايج شاخص کیفیت آب (WQI) سطحي از كيفيت آب را در يك حوضه آبي مانند درياچه ، رودخانه و نهر ارائه مي كند.

شاخص کیفیت آب (WQI) برای درجه بندی کیفی آب رودخانه به کار می رود.

شاخص کیفیت آب (WQI) كه در حدود سالهاي 1970 توسط بنياد ملي بهداشت آمريكا توسعه يافته ، مي تواند براي مانيتورينگ تغييرات  كيفيت آب در منابع آبي به ويژه در زمان هاي مختلف به كار رود.همچنين براي مقايسه كيفيت منابع آبي در يك ناحيه
و حتي در سراسر جهان مورد استفاده قرار گيرد. نتايج اين شاخص همچنين براي تعيين و توضيح سلامتي منابع آب مورد
استفاده قرار مي گيرد.

آلودگي آب را مي توان به صورت ناخالصي در آب به طوري كه استفاده از آن را براي مصارف خاص نامناسب سازد،تعريف كرد. آب آشاميدني بايد عاري از هرگونه جامدات معلق ، كدورت ، مزه نامطلوب و بو باشد.همچنين آب بايد فاقد مواد آلي، مواد سمي و عوامل بيماري زا باشد و به لحاظ عناصر و مواد شيميايي موجود در آن در محدوده مجاز كه توسط سازمانهاي بهداشتي تعيين شده، است. استانداردهاي آب آشاميدني در طي سالهاي گذشته با افزايش دانش بشر درباره ماهيت و تاثيرات آلاينده هاي مختلف مورد بازنگري قرار گرفته است.

مراحل محاسبه شاخص کیفیت آب (WQI)

  1. انتخاب پارامترها بر اساس جدول زير
  2. تبديل غلظت اكسيژن محلول (بر حسب ميلي گرم برليتر) به درصد اشباع (در صورت نياز)
  3. تعيين وزن هر پارامتربا استفاده از جدول زير،
  4. به دست آوردن مقدار شاخص براي هر پارامتربا استفاده از منحني هاي رتبه بندي،
جدول ورنی شاخص کیفیت آب

شاخص کیفیت آب WQI تاثير مركب پارامترهاي بيولوژيكي و فيزيكي و شيميايي را نشان مي دهد و از الگوي WQI=WQI تبعيت می کند.

  • Wi وزن يا درجه اولويت عامل كه از صفر تا 1 تغيير مي كند.
  • Qi عيار يا كيفيت پارامتر كه تغييرات آن از صفر تا صد است.
  •  WQI شاخص كيفيت آب كه تغييرات آن از صفر تا صد است.

 

5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp