تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری سمیت فاضلاب

اندازه گیری سمیت فاضلاب

برای حیات آبزیان ، روشی که عکس العمل های موجودات آبزی ، برای آشکار سازی یا اندازه گیری سمیت فاضلاب یا عوامل محیطی به تنهایی با توام با یکدیگر ، مورد استفاده قرار می گیرد. ملزومات اصلی و شرایط مطلوب برای آزمایش های سمیت فاضلاب به شرح زیر می باشد:

  1. تامین مقدار زیادی آب با کیفیت مطلوب
  2. یک سیستم با جریان کافی و موثر آب که از مواد غیر آلوده کننده و غیر جاذب ساخته شده باشد.
  3. فضای کافی و مناسب برای نگهداشت کشت و وسایل و تجهیزات آزمایش
اندازه-گیری-سمیت-فاضلاب

انواع اندازه گیری سمیت فاضلاب

آزمایش های سمیت بر اساس معیار های زیر تقسیم بندی می شوند :

  1. از نظر زمان : کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت
  2. روش افزودن محلول مورد آزمایش : ثابت ، چرخش مجدد ، تجدید شونده ، مداوم
  3. هدف : پایش کیفیت خروجی ، سمیت نسبی ، حساسیت نسبی ، بو یا مزه ، سرعت رشد.

از آزمایش های کوتاه مدت به منظور پایش روزانه که برای کیفیت مورد نیاز پساب و برای آزمایش های اکتشافی مناسب است، استفاده می شود. آزمایش های قطعی کوتاه مدت ec 50  را تعیین می کند.  این آزمایش ها همچنین غلظت های ماده سمی که در آزمایش های میان مدت و دراز مدت باید به کار رود را مشخص می کند. آزمایش های کوتاه مدت برای ارائه تخمینی سریع از سمت به منظور ارزیابی سمیت مواد مختلف یا فاضلاب ها برای موجود زنده انتخابی مورد آزمایش ، ارزشمند است.

همچنین برای تعیین سریع حساسیت نسبی مواد مختلف یا فاضلاب برای موجود زنده مختلف نسبت به شرایط گوناگون از متغیر هایی مانند حرارت و پی اچ با ارزش است.

این آزمایش ها همچنین نشان دهنده حداکثر غلظت مجاز برای در معرض بودن خیلی کوتاه می باشند. (مانند حالت هایی که ممکن است ، موجودات زنده از میان پساب نیروگاه  حرارتی یا آب های گرم عبور کنند.)

صنایعی که فاضلاب خود را از طریق شبکه فاضلاب شهری دفع می کنند،موظف ند فاضلاب را تا رسیدن به اساندارد های محیط زیست تصفیه کنند. هرچند برای پساب ورودی صنایع به شبکه فاضلاب شهری استاندارد های تهیه شده است. گاهی ممکن است به دلیل خاصی این استاندارد ها رعایت نشود یا ترکیبات سمی که در استانداردها به آنها اشاره نشده است یا اندازه یا اندازه گیری آنها در شرایط فعلی عملا برای شرکت ها آب و فاضلاب غیر ممکن است در فاضلاب صنایع وجود داشته باشد.

از ظرف دیگر تصفیه خانه های فاضلاب شهری که از روش زیستی تصفیه مانند لجن فعال استفاده می کنند، ممکن است در اثر ورود این مواد سمی دچار اختلال گردند. به همین دلیل بهره برداران سیستم های تصفیه فاضلاب شهری باید فاضلاب را کلیه صنایعی که نسبت BOD به COD  آنها از ۳۵ درصد کمتر است را برای سمیت مورد آزمایش قرار دهند.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp