تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مواد جامد معلق tss

مواد جامد معلق tss

مواد جامد معلق tss ، عبارتست کل مواد معلق موجود در نمونه آب یا فاضلاب. اگر نمونه فاضلاب را از کاغذ صافی خشک که قطر آن 0.45 میکرومتر است عبور دهیم و سپس کاغذ صافی را خشک کنیم و آن را وزن کنیم این مقدار برابر است با مواد جامد معلق tss که واد آن میلیگگرم بر لیتر است.ظبق استاندارد ایران ، مواد جامد معلق tss را با استفاده از سرانه جامدات معلق بدست آورد. سرانه تولید tss برای هر نفر در یک شبانه روز ۵۰ تا ۶۰ گرم است. اگر سرانه تولید فاضلاب زا داشته باشیم و بر هم تقسیم کنیم غلظت tss  بدست می آید.

مواد معلقی که بر روی کاغذ صافی باقی می ماند. بخشی از آن قابل تجزیه بیولوزیکی و بخشی از آن غیر قابل تجزیه بیولوزیکی است. بخشی از این ذرات مواد آلی و بخشی دیگر مواد غیر آلی است.  برای تشخیص مقدار مواد آلی آن ها را در کوره با دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد می سوزانیم. و مواد آلی به co2 تبدیل می شوند و از کوره خارج می شوند. خاکستری که می ماند ، مقداری مواد غیر آلی است. به مواد آلی ، مواد فرار و به بخش باقی مانده مواد fixed  گفته میشود.

روش آزمایش مواد جامد معلق tss

برای انجام آزمایش مواد جامد معلق tss ، باید ابتدا کاغذ صافی مورد نظر را وزن کنیم. پس از یادداست وزن کاغذ صافی مورد نظر، حجم مشخصی از فاضلاب را از کاغذ صافی 0.45 میکرومتر عبور می  دهیم. بسته به کدورت و رنگ و حدس ما  از میزان مواد جامد معلق tss حجم فاضلاب عبوری از کاغذ صافی متفاوت است. عموما ۵۰ میلیلبتر در نظر گرفت می شود. پس از صاف شدن ، کاغذ صافی را در آون در دمای ۱۰۳ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت قرار می دهیم. پس از آن به مدت ۲۰ دقیقه در دسیکاتور گذاشته تا رطوبت کاغذ صافی گرفته شود. سپس کاغذ صافی را وزن می کنیم.

اختلاف وزن اولیه و ثانویه کاغذ صافی تقسیم بر میزان حجم نمونه عبوری از کاغذ صافی برابر است با مواد جامد معلق tss اندازه گیری شده. در انجام آزمایش دقت لازم باید به عمل آید چرا که پارامتر های مورد سنجش از جمله وزن و کاغذ بسیار حساس بوده و در نتیجه آزمایش تاثیر مستقیم دارند.

به اشتراک بگذارید :