تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش کدورت آب

آزمایش کدورت آب:

کدورت آب ، آب خالص درطبيعت به دليل ويژگي حلاليت بالاي آن وجود ندارد و داراي ناخالصي هاي گوناگون مي باشد. ناخالصي هاي آب را به سه دسته كلي مواد جامد محلول،  مواد جامد معلق و كلوئيدي  و گازها دسته بندي مي كنند. آب خالص بدون رنگ است ولي آب ناخالص با توجه به ميزان و نوع مواد نامحلول و يا معلق در آن مي تواند داراي رنگ باشد. براي مثال آب زرد رنگ مي تواند نشان دهنده وجود اسيدهاي آلي  و آب قهوه اي رنگ نشانگر وجود يون هاي آهن باشد. كدورت بيش از 5 واحد معمولاً برای مصرف‌كننده قابل تشخيص است، اهميت کدورت تا آنجاست که باعـث شـده تنهـا محـور و اساس عملکرد فرآيندهای متعارف تصفيه آب بر خذف عامل‌های ايجاد کننده کدورت بنا نهاده شود و اصول طراحی تصفيه‌خانه‌ها نيز بر پايه زدايش کدورت استوار است.

کدورت آب و مواد جامد معلق

میزان پراکنده و یا پخش شدن نور توسط مواد جامد معلق را به عنوان کدورت آب در نظر می گیرند.درحقیقت کدورت پدیده ای است که میزان زلال بودن یا شفافیت آب را مشخص می کند.

منابع کدورت آب

بخش زیادی از کدورت در آب های سطحی از فرسایش مواد کلوییدی نظیر خاک رس و اکسیدهای فلزی حاصل از خاک است.

ریشه های گیاهی و میکروارگانیسم ها

فاضلاب های صنعتی و خانگی

صابون ها و عوامل امولسیون کننده

جامدات به دو صورت TDS جامدات محلول و TSS جامدات معلق در آب وجود دارند.

منابع جامدات معلق کدورت آب:

  • ذرات مواد جامد معلق در آب ممكن است از ذرات آلي يا معدني يا از مايعات امتزاج ناپذير تشكيل شده باشند
  • فاضلاب شهري حاوي مقادير زيادي جامدات معلق كه عمدتا” ماهيت آلي دارند
  • مواد آلي نظير ريشه گياهي ، جامدات بيولوژيكي ، سلول هاي جلبكي ، باكتري ها
  • مايعات امتزاج ناپذير نظير روغن ها ، گريس ها

به دلیل وابستگی کدورت به عواملی همچون رنگ و شکل ذرات نمی توان میزان مواد جامد معلق را بر اساس میزان کدورت تخمین زد. به طور مثال كدورت يك نمونه محتوي ppm 1000 پودر تالك نرم با يك نمونه محتوي ppm 1000 پودر تا لك زبر اختلاف دارند و هر دوي اينها با يك نمونه محتوي ppm 1000 فلفل كوبيده زميني اختلاف دارند.. در حالي كه هر سه اينها داراي TSS يكسان خواهند بود .

روش های اندازه گیری کدورت:

اندازه گيري كدورت به طريق فتو شيميايي و با كمك اندازه گيري نوري كه با يك شدت معين جذب و يا پراكنده مي شود محاسبه مي گردد . جهت اندازه گيري كدورت نياز به يك منبع نور و دستگاهي براي اندازه گيري نور متفرق شده نياز مي باشد.

1-كدورت‌سنج شمعی جکسونJACKSON CANDLE TURBIDIMETEROR UNIT
دستگاه اندازه‌گيری کدورت  بر اساس جذب نور توسط ذرات معلق يا روش کدورت سنج شمعی جکسون شامل يک لوله شيشه‌ای کاليبره شده و دارای سطح تحتانی صاف و شفاف، يک شمع استاندارد و يک محفظه، که لوله‌ها و شمع‌ها را در يک امتداد قرار بگيرند، است. لوله‌های شيشه‌ای و شمع‌ها در حالت عمودی قرار مي‌گيرند. سپس شمع را روشن کرده و داخل لوله استوانه‌ای نمونه آب را مي‌ريزند و از بالا داخل استوانه را نگاه کرده تا زمانی که نور شمع ديده نشود به ريختن نمونه آب ادامه مي‌دهند، سپس ارتفاع آب را در استوانه يادداشت کرده بر اساس ارتفاع آب از روی جدول درجه‌بندی کدورت‌سنج شمعی ميزان کدورت را مشخص مي‌کنند. هر چه ارتفاع آب در لوله استوانه‌ای کمتر باشد، آب دارای کدورت بيشتری بوده است. روش کدورت‌سنج جکسون JTU برای مقادير بيشتر از 25 واحد برای آب‌های با کدورت بالا کاربرد دارد. استاندارد آب بر اساس کدورت‌سنج جکسون حداقل 5 و حداکثر 25 مي‌باشد. ظرف شيشه‌ای کثيف و دارای خراش، تلاطم نمونه و لرزش دستگاه و همچنين وجود حباب‌های هوا، اندازه‌گيری دقيق کدورت با مشکل مواجه مي‌سازند

2-روش نفلومتری NEPHELOMETRIC TURBIDIMETER UNIT
روشی ديگر برای اندازه‌گيری کدورت است که عموميت يافته است. اين روش بر اساس مقايسه شدت پراکندگی نور در يک نمونه در شرايط مشخص با شدت پراکندگی نور در يک محلول استاندارد در همان شرايط مي‌باشد. هرچه پراکندگی نور بيشتر باشد کدورت نمونه هم بيشتر خواهد بود کدورت‌سنج نفلومتر شامل يک منبع نور يک عدسی و روزنه جهت متمرکز کردن نور و سل نمونه و يک دتکتور فتومتريک (آشکارساز نوري) برای مشخص‌کردن شدت نور پخش‌شده در زوايای 90 درجه يک مسير نوری است و تفرق نور كار مي‌كند. انـدازه تفـرق نـوری را كـه در زاويـه 90 درجـه منكسر مي‌شود، اندازه‌گيری مي‌كند.

3-روش شمارش ذرات به کمک دستگاه الکترنيکي: ايـن روش بسيـار دقيق و پيشرفته است. حتی مقدار ذرات و اندازه و سايز ذرات را شمارش و دسته‌بندی مي‌کند.

استاندارد های کدورت

  • استاندارد EPAآب آشاميدني حداكثر ميزان كدورت را برابر FTU 1 مقرر مي دارد .
  • اتحاديه امور آب آمريكا ميزان FTU = 0.1را به عنوان مدارك اصلي براي آب آشاميدني قرار   مي دهد .
5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp