آزمایش سديم آب

آزمایش سديم آب :

بمنظور آزمایش سديم آب باید بدانیم که  سديم سومين عنصر در گروه IAجدول تناوبی عناصربا عدد اتمي ١١و وزن اتمي 22.99 که متوسط فراوانی آن در پوسته زمين ، %2.5 در خاک % 0.62 در رودخانه ها 6.3 ميليگرم در ليتر ودر آبهای زير زمينی معمولا > 5 ميليگرم در ليتر می باشد ترکيبات سديم در برخی از صنايع کاربرد دارند . سديم قابليت انحلال زيادی در آب دارد ويون يک ظرفيتی آن تا ١۵٠٠٠ميليگرم در ليتر در حال تعادل با بيکربنات سديم مي باشد. نسبت سديم به آل آاتيونها در
کشاورزي و فيزيولوژي انسان مهم مي باشد در غلظتهاي بالا ممكن است روي افرادبا مشكلات قلبی اثر نمايد.

در جايي که لازم است غلطت ها ي زياد سديم را می توان با تبادل کننده های هيدروژنی و يا تقطير جدا کرد .از آنجا که نمكهاي آن قابليت انحلال زيادي در آب دارند ،غلظت آن در آبهاي سطحي به علت دفع فاضلابها واستفاده از نمكهاي آن براي آنترل برف ويخبندان سطح جاده ها افزايش مي يابد. 

البته غلظت سديم در آبهاي سطحي بستگي به شرايط ژئولوژيكي منطقه هم دارد.  همچنين بايد توجه داشت آه بعضي سيستمهاي نرم آننده آب نيز غلظت سديم را بطور قابل ملاحظه اي بالا مي برند . با اندازه گيري ضريب SARدرصد جذب سديم کيفيت آب جهت مصارف آشاورزي را ارزيابي ميكنند در اين فرمول غلظت سديم ،آلسيم ومنيزيم برحسب اآي والان گرم در
ليتر مي باشد.

آزمایش سديم آب

تجهيزات مورد نياز آزمایش سديم آب :

فليم فتومتر ، ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل شيشه اي مورد نياز.

به منظور به حداقل رساندن آلودگي سديم تمام محلول ها را در بطريهاي پلاستيكي نگهداري نماييد وبراي جلوگيري از نشت عناصر از ديواره ظرف ، از ظروف آوچك استفاده مي آنيم وقبل از استفاده به شدت تكان مي دهيم.

  • محلول استوک سديم :۲.۵۴۳ گرم از کلرور سديم خشک شده در ١۴٠درجه سانتيگراد را وزن ودر آب مقطرحل وبه حجم يک ليتر می رسانيم ١ميلی ليتر آن = ١ميلگرم يون سديم می باشد.
  • محلول استاندارد حد واسط سديم : ١٠ميلی ليتر از محلول فوق را به حجم ١٠٠ميلي ليتر برسانيد ، ١ميلی ليتر آن = ٠/١ميلی گرم يون سديم می باشد ، از اين محلول براي تهيه منحني کاليبراسيون در رنج غلظت ١-١٠ميليگرم در ليتر سديم استفاده نماييد.
  • محلول استاندارد کار : ١٠ميلی ليتر از محلول فوق رابه حجم ١٠٠ميلي ليتر برسانيد ١ميلی ليتر آن = ٠/٠١ميلی گرم يون سديم = ١٠ميکروگرم يون سديم می باشد، اين محلول براي تهيه منحني آاليبراسيون در رنج غلظت ٠/١-١ميليگرم در ليتر سديم استفاده ميكنيم.

روش کار : آبهای آلوده و فاضلاب ها طبق روش ٣٠٣٠کتاب استاندارد متد سال ٢٠٠۵نياز به تصفيه مقدماتی دارند. يک بلانک ويك سری استاندارد متناسب با غلظت سديم نمونه از رنج ، ٠-١٠ ، ٠-١و ٠٠٠ميلي گرم در ليتر سديم تهيه نموده ودر طول موج ۵٨٩نانومتر استانداردها ونمونه ها را به دستگاه تزريق ومنحنی کاليبراسيون را رسم نموده وغلظت سديم را از روی منحنی بدست می آوريم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *