تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فلزات سنگین آب

فلزات سنگین آب :

فلزات سنگین آب با روشهاي مختلفي مانند روشهاي کالريمتري،پلاروگرافي و روش جذب اتمي قابل اندازه گیری می باشند. روش جذب اتمي معمولا در محدوده غلظت ١ میکرو گرم بر ليتر کاربرد دارد. در روش جذب اتمي نمونه هاي داراي ذرات ، مواد آلي ، فلزات با باندهاي آلي وغير آلي و يا فلزات محلول و معلق،لازم است قبل از اندازه گيري روي آن تصفيه مقدماتي انجام شود. مطلب آماده سازی نمونه برای آنالیز توسط جذب اتمی مطالعه شود.

نمونه هاي فاقد رنگ ، شفاف و با کدورت کمتر از 1 NTU را مي توان مستقيما برای اندازه گيري به دستگاه تزریق کرد.براي اندازه گيري کل فلزات، محلول و معلق، نمونه قبل از اندازه گيري بايد با اسيد هضم شود.

 • فلزات محلول : به آن دسته از فلزاتي گويند که در نمونه هاي اسيدي نشده و از مامبران با منافذ 0.45 ميكرومتر عبور نمايند.
 • فلزات معلق : به آن دسته از فلزاتي گويند که در نمونه هاي اسيدي نشده رو ي صافي با منافذ 0.45 ميكرومتر باقي مي مانند.
 • فلزات کل : به آن دسته از فلزاتي گويند که در نمونه هاي صاف نشده بعد از عمليات هضم تعيين مقدار مي شوند. مجموع فلزات محلول ونا محلول.

تصفيه مقدماتي :

براي کاهش تداخلات و تبديل فلزات به فرم هاي قابل اندازه گيري فلزات سنگین آب ،با انجام عمليات هضم روي نمونه مي توان فلزات را باروش جذب اتمي تعيين مقدار نمود. بنابراين با بكار گيري يكي از روشهاي زير و طبق دستور العمل ارائه شده در کتاب استاندارد متد، متناسب با کيفيت آب با آماده سازی نمونه و انجام يک سری عمليات بر روی نمونه شرايط ايده آل برای سنجش دقيق فلز باروش جذب اتمي فراهم ميگردد.

 •  هضم با اسيد نيتريك
 •  هضم با اسيد نيتريك –اسيد هيدروکلريك
 •  اسيد نيتريك –اسيد پر کلريك
 •  اسيد نيتريك-اسيد پر کلريك-اسيد هيدرو فلوئوريك

تجهيزات مورد نياز فلزات سنگین آب :

براي اندازه گيري فلزات سنگین آب به روش جذب اتمي به تجهيزات ومواد زير مورد نياز است :

 • دستگاه جذب اتمي که از برند های مختلفی در بازار موجود می باشند.

معرفها :

 1. هوا ی خشک وتميز که از يک صافی مناسب براي جدا کردن چربيها وساير اجسام خارجی عبور داده شده است.
 2.  گاز استيلن از درجه تجارتی استاندارد شده.
 3.  آب مقطر.
 4. اسيد کلریک ، اسيد نيتريک ، اسيد پر کلريك و اسيد هيدروفلوئوريك
 5. محلولهای استاندارد فلزی
3.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp