تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فلوراید در آب

فلوراید در آب

فلوراید در آب و فلوئور با غلظت تقريبي ١ ميليگرم در ليتر در آب اشاميدني بطور موثري پوسيدگي هاي دندان را کاهش می دهد. چنانكه غلظت آن در آب بالاتر از حد استاندارد توصيه شده باشد باعث فلوئوروزيس مي گردد. فلوئور به دو روش رنگ سنجی  و الكترود قابل اندازه گبري است. برای اندازه گیری در محدوده غلظت ١ ميلي گرم در ليتر  روش  رنگ سنجی 0.5 تا 1 ميلي گرم در ليتر مناسب  مي باشد. در فیلم زیر روش اندازه گیری فلوراید توضیح داده شده است.

نمونه برداری ونگهداری نمونه فلوراید در آب

ترجيحا ظروف پلی اتيلنی برای جمع اوری و ذخيره فلورايد استفاده شوند. بطري های شيشه ای ترکیبات آب را در صورتي که قبلا براي غلظت های بالاي فلورايد استفاده نشده باشند می توان استفاده نمود. برای نمونه برداری چندين نوبت با نمونه بطری نمونه برداری را براي خنثي آردن آلر باقيمانده نبايد زياد (SPADNS)شستشو دهيد.

در رو ش اسپاندز معرف دکلريناسيون اضافه شود، همچنين معرف دکلريناسيون ارسنيت سديم،به تيو سولفات سديم در روش اسپاندز ترجيح داده می شود زيرا تيوسولفات توليد کدورت می نمايد که موجب اشتباه در قرائت می گردد.

به علت دخالت يون هاي مزاحم (کلرور ٧٠٠٠ ، قليائيت ۵٠٠٠ ، سولفات ٢٠٠ ،فسفات ١۶ ، آهن ٠ ميلي گرم در ليتر) لازم است که نمونه را طبق دستور تقطير نموده ولي چنانكه ١٠ آلومينيم ١ غلظت يون هاي مزاحم بالا نباشد مي توان تعييين مقدار فلوئور را بدون عمل تقطير مستقيما انجام داد.

تجهيزات مورد نياز فلوراید در آب

  • اسپكتروفتو فتو متر
  • ترازوي حساس الكتريكي
  • وسايل شيشه اي مورد نياز

معرف ها مورد نیاز

  • محلول استوك فلورايد : ٢٢١ ميلي گرم فلوئور سديم بدون آب را در آب مقطر حل و تا يك ليتر رقيق نماييد.                    (1mil= 100μgF)
  • محلول استاندارد فلوئور : ١٠٠ ميلي ليتر محلول استوك را با آب مقطر رقيق وتا حجم يك ليتر رقيق کنيد. ( 1mil=10μgF)
  • محلول SPADANS که ۵٨ ميلي گرم معرف ( سديم ٢ – (پارا سولفوفنيل آزو) – ١و ٨ دي هيدرآسي ٣و ۶ نفتالن دي سولفونات ) را در آب مقطر حل کرده و تا ۵٠٠ميلي ليتر رقيق کنيد. اين محلول در تاريكي مدت ها پايدار است. اگر از نور مستقيم محافظت شود براي مدت يك سال پايدار است.
  • معرف اسيد زير کونيم : ١٣٣ ميلي گرم آلرور زير کونيم اکتا هيدرات را در حدود ٢۵ ميلي ليتر آب مقطر حل کرده و ٣۵٠ ميلي ليتر اسيد (ZroCl28H2O ) کلريدريك غليظ به آن افزوده وتا ۵٠٠ ميلي ليتر رقيق کنيد.
  • معرف اسيد زير کونيل: حجم هاي مساوي از محلول SPADANS و ومعرف اسيد زير آونيل را با يكديگر مخلوط کنيد. اين محلول براي حداقل دو سال پايدار است.
  • محلول رفرانس : ١٠ ميلي ليتر محلول SPADANS و را به ١٠٠ ميلي ليتر آب مقطر اضافه کنيد سپس ٧ ميلي ليتر اسيد کلريدريك غليظ را تا ١٠ ميلي ليتر رقيق کرده و به محلول SPADANS بيافزاييد اين محلول براي مدت يك سال حداقل پايدار است.
  • محلول ارسنيت سديم : 5 گرم ارسنيت سديم را در مقداري آب مقطر حل آرده و به حجم يك ليتر برسانيد . دقت شود اين محلول فوق العاده سمي و پايدار است واز بلعيدن آن اجتناب کنيد .

روش آزمایش فلوراید آب

١ ميليگرم در ليتر در حجم ۵٠ ميلي ليتر تهيه کنيد و سپس محلول هاي استاندارد را از رنج صفر تا ۴ با پيپت ١٠ ميلي ليتر از محلول مخلوط اسپاندز و اسيد زير کونيل به آن افزوده و مخلوط کنيد و در طول موج ۵٧٠ نانومتر در مقابل بلانك مقدار جذب را قرائت و منحني استاندارد را رسم کنيد . (در اينجا ميتوان از محلول رفرانس که تحت همين شرايط تهيه شده است استفاده کرد وجذب آنرا از جذب استانداردها کم کرد).

به ۵٠ ميلي ليتر نمونه يا يك حجم رقيق شده تا ۵٠ ميلي ليتر ( اگر نمونه شامل کلرباقيمانده باشد  ارسنيت سديم براي خنثي کردن مي افزاييم) معرف اسپادنز زیرکونیوم را اضافه کرده و پس از 10 دقیقه ، اسپکتروفتومتر را روي جذب صفر قرار داده و با استفاده از محلول رفرانس و جذب استانداردها ، در طول موج ۵٧٠ نانومتر در مقابل بلانك مقدار جذب را قرائت کنيد. و از روي منحني استاندارد غلظت نمونه را تعيين مي کنيم.

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp