تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس

آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس

آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک باکتری شاخص برای کیفیت بهداشتی آب های سطحی که در آب های آلوده ایجاد عفونت های پوستی و ذات الریه می شود.امروزه باکتري استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus به عنوان یک عامل مهم بیماري زا مخصوصا در بیمارستان ها  شناخته می شود. در 50سال گذشته این باکتري تغییرات ژنتیکی زیادي را متحمل شده است. از آنجایی که این باکتري داراي ژنوم انعطاف پذیري می باشد، سویه هاي بیماري زا و مقاوم به داروي آن گسترش یافته است.

استافیلوکوکوس اورئوس موجب ایجاد طیف وسیعی از بیماري ها مانند اندوکاردیت، استئومیلیت، مسمومیت غذایی، سپتی سمی، عفونت هاي پوستی، کورك، کفگیرك، عفونت هاي بافت نرم و سندرم پوسته پوسته شدن پوست در انسان می گردد.

 

آزمایش-استافیلوکوکوس-اورئوس

روش آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس

روش آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از لوله های تخمیری به این شرح است که  لوله های دارای ۱۰ میلی لیتر محیط کشت M-SB را بر طبق  روش آزمایش احتمالی تلقیح می شوند و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد قرار داده می شوند. بعد از طی زمان انکوباسیون از لوله های مثبت که دارای کدورت و حباب می باشند در پلیت های LSAM کشت خطی داده و مدت ۴۸ ساعت و در دمای ۳۵ درج سانتیگراد قرار داده می شوند.  منطقه دارای کدورت اطراف کلنی ها پس از ۲۴ ساعت نشان دهنده ی  فعالیت لیپووتیلن-لیپاز و منطقه زرد بعد از ۴۸ ساعت اطراف کلنی ها گویای تخمیر مانیتول است.

پلیت های منفی را مجددا لوله های اولیه (قبل از اینکه لوله را دور ریخته شود) کشت خطی داده شود. فعالیت لیپوویتیلن-لیپاز با تولید آنزیم کواگولاز ارتباط دارد. برای اطمینان بیشتر از کلنی های تک آزمایش کاتالاز، کواگولاز ، تخمیز مانیتول، تخمیز گلوکوز در شرایط بی هوازی و رنگ آمیزی گرم انجام شود. برای آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس ، تمامی موارد بالا مثبت است.

محیط کشت آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس

محیط کشت مورد استفاده برای آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس ترکیبات زیر ساخته می شود.

تهیه محیط کشت آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس

برای مدت 4 دقیقه با جوشاندن حرارت داده شود. pH باید حدود 7.0 ± 0.2 باشد. برای تزریق 10 میلی لیتر آماده شود.

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp