تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : آزمایشگاه آنالیز آب، کیفیت آب آشامیدنی تهران، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، کیفیت آب استخرهای شنا، آزمایش آب پرورش ماهی، استاندارد آب کشاورزی، آزمایشگاه آب صنعتی

whatsapp