تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : آزمایشگاه خاک کشاورزی، آزمایش آب کشاورزی، هدایت الکتریکی خاک، pH خاک، منیزیم خاک، فسفر خاک، پتاسیم خاک

whatsapp