تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : آزمایشگاه خاک کشاورزی، آزمایش آب کشاورزی، هدایت الکتریکی خاک، pH خاک، منیزیم خاک، فسفر خاک، پتاسیم خاک

whatsapp