تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : توتال کلی فرم، کلی فرم گوارشی، باکتری های هتروتروف ، باکتری اشرشیا کلی ، باکتری سودوموناس

whatsapp