تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : توتال کلی فرم، کلی فرم گوارشی، باکتری های هتروتروف ، باکتری اشرشیا کلی ، باکتری سودوموناس

whatsapp