نوشته‌ها

ترکیبات فنولی

/
ترکیبات فنولی ترکیبات فنولی در بسیاری از فاضلاب های کارخانه های صنعتی…

روش اندازه گیری تری هالومتانها

/
روش اندازه گیری تری هالومتانها روش اندازه گیری تری هالومتانها ب…

آفت کش های ارگانو کلره

/
آفت کش های ارگانو کلره آفت کش های ارگانو کلره دسته ای از مو…

ترکیبات پلي كلروبي فنيل ها (PCBs)

/
ترکیبات پلي كلروبي فنيل ها (PCBs) : ترکیبات پلي كلروبي فنيل ها (PCBs) ، …

آزمایش آب در نفت خام

/
آزمایش آب در نفت خام : آزمایش آب در نفت خام  دارای اهمیت است …