تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : پارامتر های نیترات ، سولفات ، فسفات ، سدیم ، شوری ، نیتریت ، آمونیاک ، سختی کل ، کلسیم، منیریم، کربنات ، بی

whatsapp