تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : پارامتر های نیترات ، سولفات ، فسفات ، سدیم ، شوری ، نیتریت ، آمونیاک ، سختی کل ، کلسیم، منیریم، کربنات ، بی

whatsapp