تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : آزمایش آب ، آزمایش آب استخر ، کیفیت آب ، تصفیه آب استخر ، آزمایش میکروبی آب ، آزمایش شیمیایی آب

whatsapp