تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه تصفیه فاضلاب

آزمایشگاه تصفیه فاضلاب

در آزمایشگاه تصفیه فاضلاب شرکت آبرام کلیه آنالیزهای مربوط به فاضلاب و پساب خروجی تصفیه خانه ها آزمایش می شود. در آزمایشگاه تصفیه فاضلاب برای پساب خروجی باید پارامترهای مشخص شده توسط محیط زیست آنالیز شود. برای اینکه پارامترهای خروجی تصفیه فاضلاب مشخص شود باید منبع پذیرنده خروجی فاضلاب تعیین شده باشد. منابع پذیرنده پساب خروجی بر اساس استاندارد می تواند آب های سطحی، چاه های جاذب و مصارف کشاورزی باشد. این آنالیزها را معمولا واحدهای تولیدی، زیر بنایی، عمرانی، خدماتی و غیره برای طرح خوداظهاری انجام می دهند.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

در واقع فاضلاب تولید شده توسط واحدها باید به استاندارد تعیین شده توسط محیط زیست برسد بعد در محیط تخلیه شود. این امر انجام آزمایش پساب خروجی را بعد از عمل تصفیه توسط آزمایشگاه تصفیه فاضلاب مشخص می سازد. شرکت هایی که کار ساخت تصفیه را برای انواع فاضلاب انجام می دهند در مراحل مختلف تصفیه نیاز به آزمایش دارند. شرکت ها ابتدا برای برآورد نوع پکیج تصفیه و همین طور ظرفیت پکیج باید فاضلاب خام را آزمایش کنند. در این مرحله پارامترهای عمومی برای آنالیز شامل: TSS، COD، BOD ،پی اچ ، نیتروژن کل ، فسفر کل ، قلیائیت و  TDS می شود. زمان ساخت پکیج تصفیه فاضلاب برای اطمینان از عملکرد قسمت های مختلف پکیج نیز آنالیز پساب لازم است. مثلا در سیستم هوادهی گسترده که یکی از روش های تصفیه فاضلاب است باید در حین کار میزان MLSS حوضچه هوادهی برای اطمینان از درست کار کردن پکیج آنالیز شود.

 

هدف آزمایشگاه آنالیز آب و پساب ، افزایش بهره وری تصفیه خانه فاضلاب است.

هدف از تصفیه فاضلاب رساندن کیفیت پساب خروجی به میزان استاندارد خروجی فاضلاب محیط زیست است. تخلیه خروجی فاضلاب در محیط زیست به سه صورت تخلیه به آبهای سطحی، تخلیه به چاه جاذب و مصارف کشاورزی است. سازمان محیط زیست برای پارامترهای هر کدام از این سه مورد محدوده استاندارد خاصی را تعیین کرده است. هر کدام از خروجی های فاضلاب باید در نهایت بعد از تصفیه در این محدوده قرار بگیرند.  بعد از عمل تصفیه خروجی تصفیه فاضلاب باید آنالیز شود تا مشخص شود که آیا در محدوده استاندارد خروجی فاضلاب قرار دارد یا خیر. این آنالیز باید توسط آزمایشگاهی انجام شود که معتمد محیط زیست است. این آزمایش ها توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست  شرکت آبرام که آزمایشگاه معتمد محیط زیست است انجام می شود.

پارامترهای خروجی تصفیه خانه که یک آزمایشگاه معتمد محیط زیست موظف است آنها را انجام دهد به صورت زیر است:

لیست مقادیر استاندارد منابع پذیرنده برای خروجی فاضلاب
لیست مقادیر استاندارد منابع پذیرنده برای خروجی فاضلاب

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp