تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

شرکت آب راهبر محاسب آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران می باشد که برای شرکت های مشمول طرح خود اظهاری محیط زیست خدمات زیست محیطی ارائه می دهد.با استناد به ماده 3و5 آئین نامه جلوگیري از آلودگی آب (دانلود) سازمان حفاظت محیط زیست ، تخلیه فاضلاب ها به محیط شامل چاه جاذب،مصارف کشاورزی و آبیاری و یا تخلیه به آب های سطحی ، باید براساس استاندارد هایی باشد. به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري است. لذا بایستی واحد های صنعتی ، طرح خود اظهاری را بر اساس پارامتر های طرح خود اظهاری صنعت مربوطه پیگیری و انجام نمایند.

شرکت آب راهبر محاسب آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران می باشد. جهت تماس کلیک کنید.

طرح خود اظهاری واحد های صنعتی

واحد های تولیدی ، صنعتی ، بیمارستان ها و … که مشمول طرح خود اظهاری محیط زیست هستند بایستی به صورت فصلی ، از خروجی ها دودکش یا فاضلاب آنها جهت این طرح نمونه برداری انجام شود.  این واحد ها بایستی توسط یک آزمایشگاه معتمد محیط زیست قرارداد طرح خود اظهاری منعقد نمایند. شرکت آب راهبر محاسب یک آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران می باشد جهت انجام خدمات زیست محیطی. اما برای واحد های صنعتی مختلف چه شاخص هایی را باید اندازه گیری کرد. جهت آگاهی از پارامتر های طرح خود اظهاری کلیک کنید.

نکات طرح خود اظهاری محیط زیست

  1. ادارات کل موظف ند ، نسبت به تعیین پارامتر های مشمول طرح خود اظهاری ، اقدام نمایند.
  2. کلیه واحد های صنعتی و غیر صنعتی ، موظف هستند به انجام طرح خود اظهاری در پایش آلودگی واحد تحت پوشش خود از طریق آزمایشگاه های معتمد حداقل در فواصل زمانی 3 ماهه اقدام و ادارات کل را از نتایج پایش مطلع سازند.
  3. اندازه گیری پارامتر های ذکر شده بر اساس لیست زیر برای واحد های صنعتی الزامی می باشد. فایل کامل را از اینجا (50-72) دریافت کنید.
پارامتر های آزمون های طرح خود اظهاری منطبق به شیوه نامه محیط زیست.

 

  •  در خصوص پالايشگاه ها و پتروشيمي علاوه بر پارامترهاي مذكور فتاليك انيدريد ،مالئك انيدريد ،تولوئن دي ايزو سيانات، اتيلن اكسايد ،اتيل بنزن، استايرن، تولوئن و تركيبات آروماتيك، پارافين، استن، الفين، منو وينيل كلرايد نيز بايد اندازه گيري شود. 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp