تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب رودخانه

آزمایش آب رودخانه :

یکی از روشهای پرکاربرد و ساده جهت سنجش کیفیت آبهای سطحی، استفاده از شاخصهای کیفی آزمایش آب رودخانه هست. در این روش، حجم زیاد اطلاعات حاصل از پویشهای کیفی آب به صورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل میشود که این عدد در یک مقیاس درجه بندی شده، دارای مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شده ای است. با توجه به اهمیت آب و مسائل مربوط به آن، تعداد زیادی از شاخصهای زیست محیطی طی سالهای گذشته توسط سازمانها و مؤسسات مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی، پیشنهادشده است. به طوریکه در دهه آخر قرن بیستم، علاقه مندی زیادی درزمینه ی ایجاد و یا بهبود شاخصهای کنترل کیفی آب بر اساس شرایط موجود ایجادشده است.

فیلم آموزشی روش نمونه برداری آب از اعماق دریاچه

در اواسط قرن بیستم کیفیت آب توسط Hortonدر سال ۱۹۶۵طبقه بندی شد. پس از آن مطالعات گسترده ای در سراسر جهان با استفاده از شاخصهای کیفی آب صورت گرفت که از آن جمله میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد.آزمایش آب رودخانه رودخانه سبک واقع در مالزی را با استفاده از شاخص WQIموردبررسی قراردادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رودخانه سطح پایینی از اکسیژن محلول و سطح بالایی از اکسیژن موردنیاز شیمیایی و سرب داشت و کیفیت آب این رودخانه ازنظر شاخص WQIدر محدوده اندکی آلوده (کلاس )IVقرار گرفت.

آزمایش آب رود خانه ها شامل چند دسته پارامتر می باشد که در جدول زیر قرار دارد :

آزمایش آب رودخانه

بيماريهايي كه منشا آنها آلودگي منابع آبي است، در اثر انتقال عوامل بيماريزا نظير باكتريها، ويروسها، جانوران تكياخته و انواع كرمها از آبهاي آلوده به انسان به وجود ميآيند که در رودخانه ها باید آزمایش آب رودخانه بعمل آید . اين عوامل بيماريزا نقش بسيار محدودي در اكوسيستمهاي آبي بازي ميكنند ولي ميتوانند مشكلات بسيار حاد بهداشتي ايجاد نمايند. پايش اين عوامل بيماريزا معمولا بطور غيرمستقيم با اندازه گيري شاخصهاي آلاينده هاي ميكروبي صورت ميگيرد كه در اين مطلب از اين ديدگاه پيروي شده است.

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp