تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب کارواش

آزمایش آب کارواش :

آب مورد مصرف در کارواش های متفاوت از آب آشامیدنی می باشد. لذا آزمایش آب کارواش ضروری می باشد که بهینه کیفیت آب برای استفاده در کارواش ها را بدست آورد.  یكي از مهمترین و حساس ترین مباحثي که باید در طراحي و آزمایشات تاسيسات سیستم آب کارواش ها در نظر داشت، بحث فيلتراسيون آب کارواش مي باشد. در اهميت این موضوع باید گفت که اگر تصفيه آب به صورت صحيح انجام نگيرد، استفاده مجدد از پساب خروجی کارواش ها غير ممكن خواهد بود. فيلترها به منظور جداکردن آلودگي هایي همچون چربی و روغن ، دترجنت ، ميكرو ارگانيسم ها و بعضي باکتري ها مورد استفاده قرار مي گيرند. در فرایند فيلتراسيون، اولين بخش از آبي که از خروجی کارواش بيرون کشيده مي شود را مي توان به عنوان آب کاملا کثيف در نظر گرفت.

پارامتر های عمومی دارای اهمیت که آب کارواش ها باید با آن استاندارد ها منطبق باشد، به شرح زیر است :

 • پی هاش (PH)آب استفاده شده در کارواش ها ، باید بین ۵ تا ۱۰ باشد.
 • TSS ، در آزمایش آب کارواش باید کوچکتر ۱۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • TDS ، باید کوچکتر از ۱۰۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • غلظت سیلیکا آب باید کمتر از ۵۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • سختی آب باید کمتر از ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • سولفات آب باید کمتر از ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • کلراید آب باید کمتر از ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • COD آب باید کمتر از ۷۵ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • قلیائیت آب باید کمتر از ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • منگنز آب باید کمتر از ۱ میلیگرم بر لیتر باشد.
 • آهن آب باید کمتر از ۱ میلیگرم بر لیتر باشد.

آزمایش آب کارواش شامل موارد بالا می باشد که غلظت بهینه هر یک از پارامتر های هم ذکر گردیده است. که آب کارواش های بدون تصفيه و يا با تصفیه باید حداقل استاندارد ها مورد استفاده را داشته باشد.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp