تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش اندازه گیری چگالی آب

آزمایش اندازه گیری چگالی آب

آزمایش اندازه گیری چگالی آب با استفاده از چگالی متر دقیق ارتعاشی (لرزشی) جریان قابل اندازه گیری است که این قابلیت را دارد که چگالی نمونه های آب طبیعی را اندازه گیری کند. آزمایش اندازه گیری چگالی آب با گذراندن نمونه آب از یک تیوب ارتعاشی (لرزشی)  که دریک محیط با دمای ثابت قرار دارد، قابلیت انجام دارد. چگالی محلول (ρ) متناسب است با مربع زمان ارتعاش (τ). پس طبق فرمول شماره ۱ زیر چگالی برابر است با :

آزمایش-اندازه-گیری-چگالی-آب

که در فرمول بالا A و B مربوط به داده های کالیبراسیون بوده و که B با اندازه گیری چگالی آب دریا با چگالی متر کالیبره می شود. که مقدار اختلاف بین چگالی نمونه و چگالی آب خالص در بر اساس فرمول ۲ می باشد. که  τ و  τ 0 (به ترتیب)برابر است با دوره زمانی نمونه و آب. سیستم با دو نمونه که چگالی آنها مشخص شده است کالیبره می شود. چرا که دستور العمل استفاده از دستگاه برند های متفاوت ، مختلف می باشد.

دستگاه اندازه گیری چگالی آب

 

شوری نمونه می تواند عددی از ۱ اتمسفر فشار دریا باشد.این اختلاف نسبی  (ρ -ρ0)  نسبت به شوری عملی (S)  تابعی از دما است.

محاسبات آزمایش اندازه گیری چگالی آب

اجرا کردن ساده تکرار با تنظیم کردن S تا زمانی که مقدار ρ − ρ0 در دمای مشخص اندازه گیری شود. اگر اندازه گیری ها در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد انجام شود. شوری می تواند از معادله زیر بدست بیاید.

اندازه گیری شوری در آب دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

که در اینجا  τ = 0.0012 .

شوری های تقریبی همچنین می تواند با استفاده از چگالی یا جاذبه نسبی قابل اندازه گیری است.این اندازه گیری های شوری با هیدرومتر در دمای مشخص قابل اندازه گیری است.  این آزمون بر اساس شماره روش 2520c استاندارد متد برای آنالیز آب و فاضلاب می باشد.

 

4/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp