تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش درصد حجمی لجن ته نشین شده

آزمایش درصد حجمی لجن ته نشین شده:

آزمایش درصد حجمی لجن ته نشین شده ، به منظور اطلاع یافتن از قابلیت ته نشینی لجن فعال و محاسبه شاخص حجم لجن SVI انجام  می شود. شاخص حجم لجن عبارتست از حجم (حسب میلی لیتر ) لجن فعال حاو ی یک گرم مواد جامد خشک معلق پس از 30 دقیقه ته نشینی. در عمل ، این شاخص برابر است با pv/pw که در آن pv مقدار درصد حجمی لجن ته نشین شده در یک سیلندر 1000 سی سی پس از گذشت 30 دقیقه از پر کردن سیلندر با یک لیتر مایع مخلوط حوض هوادهی. و pw مقدار درصد غلطت مواد جامد معلق در مایع مخلوط حوض هوادهی.

در هر تصفیه خانه که به روش لجن فعال عمل می کند، شاخص حجمی لجن معینی را می توان به صورت تجربی به دست آوردکه به ازای آن شاخص ، راندمان تصفیه خانه درحد مطلوب است. محل نمونه برداری آزمایش درصد حجمی لجن ته نشین شده، تعداد دفعات نمونه برداری و آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن ته نشین شده پس از 30 دقیقه در تصفیه خانه موردنظر به شرح زیر است :

41

عدد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ، 13 ) شرح – 1) تا ( 2 – آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است.

4/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp