تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش BOD5 و COD در فاضلاب

آزمایش BOD5 و COD

آزمایش BOD5 و COD در فاضلاب یکی از شاخص های تعیین کننده برای طراحی تصفیه خانه فاضلاب و آلاینده بودن فاضلاب بهداشتی و صنعتی است. شاخص اصلی بار آلودگی، غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 5 روزه (BOD5) است. برای تعیین بار وارده به تصفیه خانه ، محاسبه میانگین شناور 7 روزه، و نیز کنترل بازدهی حوض ته نشینی و کل تصفیه خانه باید غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD5 اندازه گیری می شود.

آنالیز BOD5  در مدت 5 روز در شیشه های bod در دستگاه قرار می گیرد.

از آنجا که نتایج آزمایش BOD5 ، دست کم 5 روز بعد از شروع آزمایش و نتایج آزمایش COD در مدت2 ساعت قابل دسترسی است و در هر فاضلاب بین این دو شاخص رابطه ای معین وجود دارد، بنابراین در محاس به می شود به BOD استفاده می شود . از رابطه مذکور مقدار 5 COD راهبری تصفیه خانه، اغلب از آزمایش BOD روی نمونه های مشخ ص، نسبت 5 COD و BOD شرط آن که هفته ای یکبار با انجام همزمان آزمایش های 5 برای استفاده در طول هفته به دست آید. COD به باید توجه داشت که این آزمای شها باید روی نمونه های مرکب انجام گیرد.

نمونه برداری برای انجام آزمایش های COD و BOD5 به منظور تعیین نسبت  COD و BOD5 محل نمونه برداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین COD در تصفیه خانه فاضلاب موردنظر به شرح زیر است :

آزمایش تعیین غلظت BOD5 و CODدر فاضلاب و محل نمونه برداری
آزمایش تعیین غلظت BOD5 در فاضلاب و محل نمونه برداری

آزمایش BOD5 و COD

آنالیز BOD5 و COD در فاضلاب از مهم ترین شاخص های تعیین کیفیت خروجی تصفیه خانه می باشند.اکسیژن خواهی شیمیایی یا cod میران بار آلی که بایستی توسط فاضلاب اکسید شود را نشان می دهد. اندازه گیری cod با روش رفلاکس بسته و باز قابل انجام است که روش رفلاکس بسته و باز با  تیتراسیون یا با اسپکتروفتومتر همراه است. بیشتر مواد آلی  بوسیله ترکیبی از کروم و سولفوریک اسید قابل اکسید شدن هستند. یک نمونه به شدت توسط محلول های اسیدی و مقدار مشخصی از پتاسیم دی کرومات (K2Cr2O7) رفلاکس (به اصطلاح باز روان) می شود.

3.3/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp