تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگی های نفتی در آب

آلودگی های نفتی در آب :

لازمه شناحت آلودگی های نفتی در آب بررسی انواع آلودگي آبها است که انواع مختلفي دارد كه هر يك اهميت خاص خود را داشته و هيچ يك را نمي توان ناديده گرفت. از انواع آلودگي آبها مي توان به موارد:

  • آلودگي راديواكتيو
  • آلودگي عناصر ناچيز و كم مقدار
  • آلودگی های نفتی در آب
  • و فلزات سنگين كه تاثير زيادي روي تندرستي و زندگي گياهان و جانوران آبزي دارند اشاره نمود، كه در نهايت موجب زوال محيط زيست مي گردند.

 

موضوع آلودگي آب ها به طور جدي از اواسط قرن 20باز شد و توسعه صنعت نفت در جهان گسترش يافت و انسان را با مسائل مهم جانبي آن يعني آلودگي محيط زيست طبيعي آشنا ساخت. از زماني كه نفت اين ماده حياتي كشف شد و براي رشد چرخهاي صنعت در خدمت بشر قرار گرفت، به تدريج مساله آلودگي درياها به عنوان يك مساله حائز اهميت مطرح شد. استخراج نفت، در كنار تاسيسات انتقال آن و نيز ديگر محصولات صنعتي، امروزه به منابع آلودگي آب، هوا و خاك مبدل شده است. همه ساله حوادث بيشماري باعث نشت و ريزش مواد نفتي به محيط زيست دريايي مي شود. بطوريكه امروزه نفت به عنوان يكي از گسترده ترين عوامل آلودگي درياها مطرح و مورد توجه محافل و مجامع بين المللي قرار گرفته است.

توليد بيش از اندازه آب منجر به كاهش نرخ توليد نفت و به تبع آن كاهش بازدهي كل سيستم مي شود. اين مسئله به صورت مستقيم بر هزينه هاي توليد تاثير گذار است. در نتيجه تا آنجا كه ممكن است بايد از توليد بيش از حد آب جلوگيري نمود. توليد بيش از حد آب مشكلات زيادي را باعث مي شوند كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است :

  • كاهش نسبي توليد نفت.
  •  كاهش نرخ توليد كلي.
  •  كاهش ميزان بهره دهي توليد نفت.
  •  افزايش ميزان آبي كه در مرحله جداسازي بايد از نفت جدا شود.
  •  افزايش ميزان ماسه ناپايدار در اطراف چاه.
  •  كاهش قابليت تصفيه پذيري نفت

در كشور ايران مشكلات آلودگی های نفتی در آب  تا اندازه اي حاد مي باشد، بعنوان مثال در سازند آسماري و بنگستان ميدان اهواز در سال 1383به ترتيب در مقابل 118و 57ميليون بشكه نفت توليدي، 1.8و 0.75ميليون بشكه آب توليد شده است. با توجه به وجود سفره هاي آب زيرزميني فعال در برخي از مخازن كشور و مشكل توليد آب در برخي از چاه هاي اين مخازن و با توجه به ارزش اقتصادي هر بشكه نفت توليدي و اينكه يكي از راه هاي كم هزينه و ساده تر ازدياد برداشت جلوگيري از توليد آب مي باشد، لزوم استفاده از روشهاي بهينه، جهت جلوگيري از توليد آب و حفاظت از محيط زيست امري ضروري مي باشد.

همچنين آب توليد شده ميزان زيادي مواد سمي، TSS، TDSو… همراه خود دارد كه هر يك مي تواند خسارات جبران ناپذيري به سلامت انسان و محيط زيست وارد آورد. جدول زیر نتايج آزمايش بروي يك نمونه آب توليدي از ميادين نفتي غرب كشور را ارائه كرده و ميزان آلاينده هاي موجود در آب را نشان می دهد :

آلودگی های نفتی در آب

 

5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp