تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آگار مخمر

آگار مخمر

از اين آگار مي توان براي روش هاي 1 و 2 (روش هاي شمارش كلني ها … ) استفاده نمود. تعداد كلني هاي شمارش شده در اين آگار بسيار مغذي كه در قديم زياد استفاده مي شد، كمتر از نتايج شمارش در آگار هاي NWRI و يا R2A است. اين آگار براي آزمايشگاه هايي كه مايل به مقايسه انواع محيط كشت ها بوده و يا روش هاي قديمي تر را دنبال مي كنند مناسب است . در زير روش هاي تهيه اين محيط كشت ها بيان شده است:

آگار مخمر
آگار مخمر
آگار مخمر
آگار مخمر

ابتدا تمام مواد به جزء گليسيرين را مخلوط كرده و PH  را در 7/1 نتظیم کنید. در صورت نياز، از سود 1 نرمال استفاده نماييد . مخلوط را حرارت دهيد تا حل شود و سپس گليسرين را افزوده و به مدت 5 دقيقه در اتوكلاو oC 121 سترون كنيد. از اين آگار بسيار مغذي براي روش صافيهاي غشايي استفاده مي شود.

آگار R2 A

آگار مخمر
آگار مخمر

ابتدا پيش از افزودن آگار K2HPo4 یا  KH2Po4   جامد  پی هاش مخلوط مواد بالا در آب را در 7/2 تنظيم كنيد. آگار را افزوده و در حرارت آن را حل نماييد و سپس به مدت 15 دقيقه در اتوكلاو 121 درجه سانتیگراد سترون كنيد.

آگار  HPCA)NWRI)

از اين آگار مي توان براي سه روش 1و 2و 3 استفاده كرد . نتايج شمار ش كلني ها در اين محيط كشت تا حدودي بالاتر از كلني هاي شمارش شده در محي ط كشت هاي قبلي است . چنانچه نوع كشت آن در بازار موجود نباشد مي بايست به كمك مواد اوليه در آزمايشگاه تهيه شود.

21

آگار مخمر
آگار مخمر

گرما گذاري:

روش پيشنهادي آژانس حفاظت محيط زيست ايالات متحده شرايط گرماگذاري براي روش 1 35 و مدت 48 ساعت ذكر مي كند. در غير اين صورت مي توان از شرايط ديگر (دما و زمان ) كه oC را توسط ساير مراجع تعيين شده اند استفاده نمود . بيشترين شمارش كلني ها معمولا پس از 5 تا 7 روز گرماگذاري در دماي oC 28 20 صورت مي گيرد. چنانچه تهيه انكوباتوري با دماي كنترل شده د ر حدود oC 28 20 امكان پذير نيست مي توان از يك قفسه تمييز و عاري از گرد و غبار در دماي معمول اتاق براي نگهداري پليت ها استفاده نمود . در اين صورت دما و زمان بايد در برگه گزارش نتايج ذكر شود.

حين نگهداري نمونه ها مي بايست رطوبت كافي در محل موجود باشد تا از خشك شدن و كاهش وزن پليت ها به اندازه بيشتر از 15 % پيشگيري شود .اين مساله زماني كه مدت نگهداري يا گرماگذاري طولاني است اهميت بيشتري دارد . براي پيشگيري از خشك شدن زياد محيط كشت مي توان يك ظرف آب در كف انكوبات ور قرار داد ولي براي جلوگيري از زنگ زدن ي ا اكسيدشدن صفحات فلزي

و ديو اره هاي دستگاه ، جنس فلز انكوبات ور بايد از فولاد زنگ نزن و يا آلومينيوم باشد . راه ديگري براي پيشگيري از تبخير آب پليت ها در مدت زمان طولاني تر قرار دادن آنها در پاكت هاي پلاستيكي كاملا در بسته است.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp