تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اثرات فلزات سنگین بر سلامتی انسان

اثرات فلزات سنگین بر سلامتی انسان :

برای ارزیابی اثرات فلزات سنگین بر سلامتی انسان که بیشترین سمیت را دارند عبارتند از: آرسنیک، باریم، کادمیوم، سرب، جیوه و کرم. وارد شدن بیش از اندازه این فلزات به بدن باعث ایجاد عوارض و صدماتی چون: اختلالا عصبی، گوارشی، استخوانی، اختلال در عمل آنزیمها، کلیه ها، بیضه، مراکز خون ساز و عقب ماندگی ذهنی، سرطان و غیره خواهد شد.

سرب که بیشتر از طریق فاضلاب کارخانجات باطری سازی، مهمات سازی و غیره وارد آب میگردد، بعد از ورود به بدن جایگزین کلسیم استخوان میشود و در تولید آنزیمها هم که در ساخت هموگلوبین خون نقش دارد اختلال ایجاد میکند. همچنین باعث اختلال در تولید آنزیمهاهای کلیوی شده و مشکلات استخوانی و خونی و کلیوی را به دنبال خواهد داشت. سرب اثرات منفی زیادی روی نوزادان داشته و علاوه بر خطرات فوق باعث عقب ماندگی ذهنی آنان میشود. کادمیوم که از طریق مخازن و لوله های گالوانیزه، زائدات صنعتی الکترونیکی، حشره کشها، پلاستیکها و رنگها، بارریهای نیکل-کادمیوم و غیره وارد آب میگردد، بعد از ورود به بدن جایگزین روی شده و باعث اختلال در کار بعضی از آنزیمها از جمله آدنوزین تری فسفاتاز میگردد. عوارض سوء ناشی از کادمیوم شامل افزایش فشار خون، تخریب کلیه ها، تخریب بافتهای بیضه و تخریب گلبولهای قرمت، برونشیت و آمفیزم مزمن و غیره میباشد.

آرسنیک از طریق فاضلاب صنایع مختلف از جمله صنایع دباغی و سرامیک سازی و معادن( فسفاته) و سموم ضدآفات نباتی، دترجنتها و کودهای شیمیایی وارد آب میگردد. در غیر اینصورت از طریق آب و از راه پوست و ششها قادر به ورود به بدن است و باعث جلوگیری از عمل آنتیم آدنوزین تری فسفات میگردد. از مهمترین آثار سوء آرسنیک میتوان بی اشتهایی، کم شدن وزن، اسهال، تهوف، ناراحتیهای عصبی، ایجاد زخم بر روی دستها و پاها و احتمالا سررانهای پوست، خون، کلیه، شش، کبد اشاره نمود. جیوه از طریق استخراها، معادن جیوه، کارخانجاس کاغذسازی، پلاستیک سازی، دفع آفات نباتی و غیره وارد آب میگردد. ترکیبات آلی جیوه بسیار سمی تر از ترکیبات معدنی آن هستند. ورود ترکیبات آلی جیوه از راه جفت به بدن جنین باعث بروز ناهنجاریهای شدید در نوزاد میگردد.

از اثرات فلزات سنگین بر سلامتی انسان با ترکیبات جیوه می توان به افسردگی، عصبانیت، دیوانگی، کوری، شکستن کروموزومها و در نتیجه متوقف شدن تقسیم سلولی، بیماری نفریت، دردهای شکم، تهوع، اسهال خونی، شوک تورم غدد بزاقی و شل شدن دندانها اشاره نمود.

از اثرات فلزات سنگین بر سلامتی انسان با باریم می توان به این اشاره کرد که باریم به طور طبیعی و یا از طریق فاضلابهای صنعتی وارد آب میگردد. مقادیر بالای آن ممکن است باعث صدمه زدن به قلب و سیستم عصبی شود. کروم بیشتر از طریق فاضلاب صنایع پیشرفته مانند هواپیماسازی، سموم ضدآفتاب، بعضی رنگها و فاضلاب صنایع آبکاری و غیره وارد منابع آب میگردد. کمبود کروم در بدن باعث تصلب شرایین میشود. گرد و غبار حاوی کروم شش ظرفیتی باعث صدمه به کلیهها و ششها میگردد. بر پایه استانداردهای شیمیایی آب آشامیدنی سازمان بهداشت جهانی WHOو EPAمقادیر استاندارد فلتاس آرسنیک، باریم، جیوه، کروم، سرب و کادمیوم به ترتیب برابر 0.113،0.18 ،0.8 ،0.118 ،0.1 ،0.18 بر حسب میلی گرم در لیتر میباشد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp