تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد هدایت الکتریکی آب آشامیدنی

استاندارد هدایت الکتریکی آب آشامیدنی :

استاندارد هدایت الکتریکی آب آشامیدنی چیست؟ ، آب خالص بالقوه یون نداشته پس قدرت هدایت الکتریکی نیز ندارد و به نوعی دیگر می توان گفت این آب مقاومت بالایی دارد. اگر در آب یون وجود داشته باشد هدایت الکتریکی آن زیاد شده و مقاومت آن کم می شود.
با استفاده از دستگاه های مخصوص اندازه گیری هدایت الکتریکی(
Conductvitymeter)یا دستگاه های اندازه گیری مقاومت الکتریکی (Resistormeter)می توان خلوص آب را تعیین کرد.

استاندارد هدایت الکتریکی آب آشامیدنی

این دستگاه ها دارای دو صفحه پلاتینی با فاصله مشخص (حدود یک سانتیمتر) در یک الکترود است. با قرار دادن این الکترود در آب می توان هدایت یا مقاومت الکتریکی را تعیین کرد.

استاندارد هدایت الکتریکی آب آشامیدنی

بر اساس رابطه ،V=IRچون اختلاف پتانسیل بین دو صفحه ثابت است، با تغییر جریان، مقاومت اندازه گیری می شود و عکس مقاومت (هدایت الکتریکی) بر اساس زیمنس برروی صفحه دستگاه نشان داده می شود.

Simens (S) = 1/Ohm

درصورتی که مقاوت کمتر از حد مجاز یا هدایت بیش از حد مجاز باشد، آب دارای کیفیت مناسبی نیست. با استفاده از این دستگاه و جداول و استانداردهای خاص، آب آزمایشگاه بر اساس مقدار مقاومت یا هدایت به سه درجه ( )I. II.IIIکه پیشتر به آن پرداخته شد، تقسیم می شود.
البته بعضی از دستگاه های آب مقطر گیری یا دیونیزه کننده دارای
Conductometerبرای اندازه گیری میزان رسانایی یا همان هدایت آب، در مسیر جریان خروجی است به طوریکپ آلارمی در دستگاه تعبیه شده که وقتی این آلارم یا چراغ دستگاه روشن شود یعنی کیفیت آب مناسب نیست به این معنی که هدایت آب زیاد است.
بهتر است هدایت الکتریکی (یا مقاومت) آب آزمایشگاه در ِ فواصل هفتگی کنترل شود. مقاومت 1۰
MegaOhm/cm-1 آب به معنی وجود املاح به مقدار کمتر از یک قسمت در یک میلیون قسمت محلول (معادل )ppmاست.

 

3.7/5 - (4 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp