تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد ec آب آشامیدنی

استاندارد ec آب آشامیدنی :

استاندارد ec آب آشامیدنی رابطه مستقیمی با مقدار tds  آب آشامیدنی دارد که مقدار آن را می توان کمتر از ۱۵۰۰میکرو زمینس بر سانتیمتر در نظر گرفت. البته این مقدار متغیر بوده و به سایر پارامتر های آب هم بستگی دارد. . ec معادل electrical conductivity  به معنای هدایت الکتریکی می باشد.

آب علاوه بر آنكه يك ماده ضروري براي ادامه حيات است؛ نقش مهمي نيز در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع دارد. اين ماده حياتي همواره مقاديري املاح؛ مواد معلق و گازهاي محلول را بطور طبيعي و يا برخي از تركيبات ويژه ناشي از فعاليتهاي صنعتي را به همراه خود دارد. وجود برخي از املاح در آب براي سلامتي انسان ضروري است ولي مقدار بيش از حد مجاز برخي از آنها سلامتي انسان را به خطر مياندازد.

هدایت الکتریکی یا EC  را معمولا به روش Platinum Electrode اندازه گیری می کنند. استاندارد ec آب آشامیدنی که همان هدایت الکتریکی می باشد در واقع عكس مقاومت اندازه گيري شده يك محلول آبي تحت شرايط خاص ,بين دو وجه متقابل يك مكعب با ابعادواحدراهدايت الكتريكي گويند. اين كميت براي آزمونهاي آب, اغلب به صورت هدايت الكتريكي بيان ميشود و به عنوان معياري از غلظت مواد محلول قابل يونيزه موجود در نمونه بكار ميرود. واحد اين كميت بر حسب زيمنس بر متر بيان ميشود 1 .علايم σ و  k نيز براي نمايش هدايت الكتريكي بكار ميروند.

دستگاههاي اندازه گيري استاندارد ec آب آشامیدنی :

دستگاه مورد استفاده ميتواند يكي از انواع زير باشد :

  • دستگاه مجهز به يك سلول هدايت جرياني يا غوطه ور همراه با دو يا چند الكترود.
  • دستگاه مجهز به الكترودهاي نوع القايي.

دستگاه ها ترجيحا بايد توانايي اندازه گيري هاي گسسته و پيوسته آزمايشگاهي و صحرايي را داشته باشند. براي اندازه گيري هدايت كمتر از 1 ميلي زيمنس بر متر, يك سلول نوع جرياني كه هواي  آن تخليه شده است, ضروري است.

براي هر دامنه اندازه گيري ميتوان از جدول زیر ثابت هاي سلول توصيه شده را انتخاب كرد.بعضي از دستگاهها به يك سيستم كنترل ثابت سلول مجهزند. در غير اينصورت عدد خوانده شده در ثابت سلول ضرب خواهد شد.

استاندارد ec آب آشامیدنی

 

 

هر جـا كه الكترودهـاي پلاتيـني استـفاده شده است براي دقت اندازه گيريهـا الـكترودها پلاتيـنه ميشوند. الكترودهاي پلاتينيه نشده فقط براي آزمونهاي معمولي آزمايشگاهي و محيطي بكار ميروند.

برای اندازه گیری استاندارد ec آب آشامیدنی اگر پلاتينيه كردن ‍ضروري باشد, طبق دستورالعمل سازنده عمل شود در غير اين صورت از روش زير استفاده ميشود:

  • الكترودهاي سلول را با محلولهاي پلاتينه كننده بند 4-1-5پلاتينه كنيد. يك دستگاه لعاب دهنده مناسب كه  از يك منبع تغذيه 6 ولت , يك مقاومت متغير, يك ميلي آمپرمتر و يك الكترود تشكيل شده است. پوششهاي پلاتيني خوب باجريان 5/1 تا 3 كولن بر سانتي مربع سطح الكترود بدست مي آيند.به عنوان مثال براي الكترودي با سطح كل 100 سانتي متر مربع (سطح جانبي) زمان لعاب كاري با 20 ميلي آمپر از 5/2 تا25 دقيقه مي باشد. چگالي جريان ميتواند ميتواند از 1تا 4(ميلي آمپر بر سانتيمتر مربع) باشد. الكترودها را با كمك يك الكترود اضافي بصورت همزمان لعاب كاري كنيد. در زمان لعاب كاري محلول را به آرامي تكان دهيد. در صورت عدم استفاده از الكترودها, سلولها را با آب پر كنيد تا مانع خشك شدن آنها گردد.
3.6/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp