تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری اکسیژن محلول در آب به روش یدومتری

اندازه گیری اکسیژن محلول در آب به روش یدومتری

اندازه گیری اکسیژن محلول در آب به روش یدومتری دقیق ترین و واضح ترین روش برای تعیین مقدار اکسیژن محلول (dissolved oxygen) در آب می باشد. این روش بر اساس افزودن محلول منگنز دی والانت می باشد که سپس یاعث قلیاییت قوی آب شده و در یک بطری بسته شده با شیشه عملیات اتفاق می افتد. DO به سرعت اکسیده شده به مقدار معادل divalent پراکنده هیدرو کسید منگنز به هیدروکسیدهای مقادیر بالاتر میرود.

در حضور یون های یدید در یک محلول اسیدی، منگنز اکسید شده به حالت دوگانه می رسد که سپس با آزادسازی ید معادل با محتوای اکسیژن محلول همراه خواهد بود. سپس ید بدست آمده با محلول استاندارد تیوسولفات تیتر می شود. نقطه انتهایی تیتراسیون را می توان چشمی، با شاخص نشاسته یا الکترو متریکی با تکنیک های پتانسیومتریک تشخیص داد.

تفاوت مقدار اکسیژن محلول در آب رودخانه و دریا

آزمایش کننده های با تجربه می توانند دقت  50± میکروگرم در لیتر  با تشخیص نقطه پایان با چشم را داشته باشند و دقت  5± میکروگرم در لیتر با استفاده از الکترومتریک نقطه پایان قابل تشخیص است. این روش می تواند به طور معمول برای ارائه بسیار دقیق برآوردهای DO در محدوده میکروگرم در هر لیتر استفاده شود درحالیکه مزاحمت های ذرات جامد، رنگ و تداخلات شیمیایی نیز  وجود ندارد.

قبل از انتخاب یک روش باید تأثیر مزاحمت ها را در نظر داشت، به خصوص اکسید کننده یا مواد احیا کننده که ممکن است در نمونه باشد. برخی عوامل اکسید کننده ید را از یدید (تداخل مثبت) آزاد می کنند و بعضی از عوامل کاهش دهنده یدید(iodide) را (منفی دخالت) به ید(iodine) تبدیل می کنند.

اکثر مواد آلی  رسوبات منگنز اکسید شده به صورت جزئی اکسید شده اند، اسیدی می شوند، بنابراین ممکن است باعث بروز اشتباهات منفی یشوند.

تعدادی از تغییرات روش یودومتری برای به حداقل رساندن اثر مزاحمت ها در اندازه گیری اکسیژن محلول در آب به روش یدومتری وجود دارد. در میان روش های معمول استفاده شده ، روش اصلاح آزید و اصلاح permanganate و لخته سازی با آلوم و لخته سازی با اسید سولفات مس- سولفامیک اسید بیشترین استفاده را دارد. روش اصلاح آزید به طور موثری باعث حذف مزاحمت هایی که ناشی از نیتریت است می شود(که این مزاحمت بیشترین مورد در تصفیه خانه های فاضلاب وجود دارد). اصلاح permanganate در حضور آهن فرو کاربرد دارد. وقتی نمونه دارای بیش از ۵ میلیگرم بر لیتر نمک آهن فریک باشد ، باید به  نمونه پتاسیم فلوراید (KF) بعنوان اولین اولین محلول در اصلاحی آزید یا بعد از  اصلاح permanganate استفاده می شود.

 

3/5 - (7 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp