تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری سیانید در آب

اندازه گیری سیانید در آب

اندازه گیری سیانید در آب به روش رنگ سنجی از طریق دستگاه اسپکترو فتومتر قابل اندازه گیری است. عموما برای رفع مزاحمت در اندازه گیری سیانید بایستی عملیات تقطیر انجام داد. سیانید از پیوند بین  دو نافلز کربن و نیتروژن تشکیل می شود. به طوری که در شیمی معدنی به نمک های حاویCNسیانید گفته می شود.  در شیمی آلی ، هر ترکیب آلی دارای گروه عاملی C—N را نیتریل می نامند.

اندازه گیری سیانید در آب و سیستم تقطیر جهت انجام آزمون این ماده

جهت اطلاع از روش اندازه گیری سیانید در آب کلیک کنید.

سیانید های به طور طبیعی  توسط برخی از باکتری های و قارچ ها  و جلبک ها تولید می شوند. د تعدادی از غذا ها و گیاهان نیز وجود دارند. سیانید در صنایع مختلف هچون آبکاری و استخراج طلا و نقره مصرف می شوند. سیانید در صنعت به صورت گاز هیدروژن سیانید تولید می شود. هیدروژن سیانید و نمک های آن در صنایع مختلف  همچون آبکاری و استخراج طلا و نقره مصرف می شوند.

سیانید ها عمدتا از طریق فاضلاب های صنعتی وارد منابع آب می شوند. گونه مختلف سیانید در آب عبارتند از گونه های زیر :

  1. سیانید آزاد : به مجموع یون سیانید و هیدروژن سیانید ، سیانید آزاد گفته می شود.  هیدروژن سیانید ، اسید ضعیف و در آب بسیار حل پذیر است.  توزیع CN  و HCN در آب به پی اچ و ثابت تفکیک اسید بستگی دارد. در pH مساوی pKa، مقدار CN و HCN باهم برابرند؛ و در pH کمتر از pKa، گونۀ غالب HCN است. باتوجه به pH تکثر آب های طبیعی که کمتر از pKa است، HCN گونۀ کاملاً غالب در این آب هاست و مقدار یون سیانید موجود در آنها قابلِ ملاحظه نیست.
  2. سیانید ساده :  سیانید های ساده ، نمک های هیدروژن سیانید هستند و چنانچه در آب حل شوند ، به طور مستقیم و بدون تولید ترکیب بینابینی به کاتیون فلزی و یون سیانید تفکیک می شوند. این سیانید ها را می توان با فرمول شیمیایی کلی Xه(A(CN ل نشان داد. در اینجا A آمونیوم ، فلز قلیایی، فلز قلیایی خاکی یا  سنگین و X  ظرفیت A و برابر تعداد یون CN در مولکول است. برخی از سیانیدهای ساده، همچون سدیم سیانید (NaCN)، در آب حل پذیرند و برخی، همچون CuCN، AgCN و Zn(CN)2 نامحلول اند.
  3. همتافت سیانید : سیانید ها با برخی از فلزات ، همتافت های سیانید فلز تشکیل می دهند که برای همه آنها یک فرمول شیمیایی کلی وجود ندارد. همتافت های سیانید فلز قلیایی را می توان با فرمول شیمیایی کلی AyM(CN)x نشان داد. که A فلز قلیایی خاکی y تعداد فلز قلیایی و  M فلز سنگین و x تعداد یون سیانید در مولکل است. از تفکیک اولیه هر همتافت حل پذیر، یک آنیون همتافت سیانید در آب رها می شود که ممکن است بیشتر تفکیک شده و سرانجام به آزاد شدن CN منجر شود. درجه تفکیک پذیری همتافت های سیانید فلز در آب، با کاهش غلظت آنها و نیز کاهش pH محلول، افزایش می یابد. در محلول های رقیق، همتافت های سیانید روی و کادمیوم تقریباً به طور کامل و همتافت های سیانید مس، نیکل و نقره به طور متوسط تفکیک می شوند؛ ولی همتافت های سیانید آهن و کبالت اصلاً تفکیک نمی شوند. همتافت سیانید آهن که در تاریکی بسیار نامحلول است، در معرض اشعۀ فرابنفش (حتی نور خورشید) تفکیک شده، در نهایت HCN آزاد می شود
  4. نیتریل : نیتریل ها به ترکیبات آلی دارای گروه عاملی C—N گفته می شود. که در تماس با آب معمولا یون سیانید آزاد نمی کنند ولی مورد استثنا دارند.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp