تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری do آب

اندازه گیری do آب

اندازه گیری do آب  در نمونه های آب و پساب بستگی به شرایط و وضعیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی محیط آبی دارد. اندازه گیری do آب یک آزمایش تعیین کننده و بسیار مهم برای تعیین و بررسی آلودگی آب،  فاضلاب و کنترل فرایند تصفیه است.

do آب به دو صورت در نمونه های آب و پساب وجود دارد :

  • انحلال اکسیژن هوا در محیط آبی که می تواند بر اثر تماس هوا با آب در مرز مشترک این دو صورت گیرد و این امر متاثر از عوامل جوی و محیطی مثل وزش باد و به تلاطم در آمدن آب ، فشار جو و درجه حرارت آب یا فاضلاب است.
  • حاصل فرآیند فتوسنتز به وسیله گیاهان آبزی و فیتوپلانکتون ها در طول روز است.
فرآیند فتوسنتز به وسیله گیاهان

نظر به اینکه میکروارگانیزم های هوازی در محیط آۤبی برای ادامه حیات نیازمند مواد غذایی و مصرف اکسیزن محلول هستند، فعالیت و تکثیر آنها کاهش اکسیزن محلول را در پی دارد. بدین ترتیب روشن است که تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی به منایع آب به خاطر آنکه مقادیر قابل ملاحظه ای از مواد مغذی برای میکروارگانیسم هاست سبب کاهش اکسیزن محلول می شود و در صورتی که این روند تا از میان رفتن کامل اکسیزن محلول ادامه می یابد.

اندازه گیری do آب

بهترین وسیله برای اندازه گیری do آب Do Meter  از برند شرکت Hach  می باشد که دارای یک پراب بوده که درون ظرف نمونه قرار گرفته و بعد از گذشت زمان مشخصی پره های پراب شروع به چرخش کرده و  میزان do آب را بر حسب ppm به ما می دهد. به طور کلی میزان do در نمونه آب آشامیدنی باید 5 ppm باشد تا برای شرب مناسب باشد.

اندازه گیری do آب

میزان غلظت do در نمونه ها فاضلاب متفاوت بوده بر حسب مکان نمونه برداری. با تنظیم میزان do در فاضلاب که می تواند به طور طبیعی و مصنوعی صورت گیرد فعالیت باکتری های موجود در فاضلاب تحت کنترل قرار می گیرد. که این موضوع در طراحی سیستم تصفیه فاضلاب دارای اهمیت است. مقدار do برای ادامه حیات فعالیت باکتری های هوازی و تجزیه مواد آلی فاضلاب نیاز است تحت عنوان اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي (BOD) بررسی می شود. کمبود اكسيژن یا کاهش جدی در آن در حدی که نیازمندی های میکروارگانسیم های هوازی را تامین نکند، زندگی این باکتری های دچار وقفه می شود. و سبب نابودی آنها می شود. در چنین محیطی ایجاد کدورت و گرایش و رنگ فاضلاب به تیرگی و متصاعد شدن بوی نامطبوع گاز هیدروژن سولفوره نشانه شروع فعالیت باکتری های بی هوازی است.

 

1.2/5 - (5 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp